Výstupy z anket realizovaných SKAS MFF UK

Studentská komora Akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v rámci své činnosti připravuje a realizuje ankety a dotazníková šetření, která následně pomáhají členům komory při rozhodování o tématech, kterým se komora věnuje.

Výsledky anket jsou zveřejňovány od akademického roku 2019/2020.

Akademický rok 2021/2022

Akademický rok 2020/2021

Akademický rok 2019/2020

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora Akademického senátu.