Studenti se speciálními potřebami

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.

Pracoviště
Matematický ústav UK
Telefon
95155 3204
Mobilní telefon
602363141
Fax
222323394
E-mail
krump@karlin.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~krump
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 378 (4039), 3. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8

Funkcí kontaktní osoby je poskytnout radu a pomoc studentům a uchazečům o studium, kteří mají speciální potřeby vyplývající např. z fyzického nebo smyslového handicapu, dyslexie, apod. ve všech ohledech týkajících se studia na MFF UK, tedy zejména ohledně přístupnosti budov a literatury, ubytování, finanční podpory, osobní asistence, adaptací zkoušek, řešení problémů atd. Doporučujeme kontaktovat ji už ve fázi podávání přihlášky ke studiu.

Kancelář pro studenty se speciálními potřebami

Kancelář působí při Informačně poradenském centru UK a poskytuje informace o službách pro studenty se speciálními potřebami poskytovanými Univerzitou Karlovou a jednotlivými fakultami. Aktuální informace jsou zveřejňovány na stránce Studenti se speciálními potřebami.

Laboratoř Carolina – Centrum podpory studia zrakově postižených na UK

Počítačová laboratoř umožňující nevidomým a slabozrakým studentům Univerzity Karlovy přístup k výpočetní technice a speciálnímu vybavení. Je přístupná i dalším osobám zrakovým handicapem.

Přístupnost budov MFF UK