Registrace na termín zápisu

Zápisy ke studiu do akademického roku 2023/24 budou probíhat na základě předchozí registrace, kterou si provede sám každý přijatý uchazeč po svém přihlášení do modulu pro přijímací řízení (nápověda).

Váš zápis ke studiu se bude konat dle konkrétního dne a hodiny, na kterou jste se zaregistrovali. (Přijďte včas na začátek zápisu!) V tomto termínu se dostavte do posluchárny M1, 2. patro, číslo dveří 247 v budově děkanátu, Ke Karlovu 3, Praha 2. Pokud by se na konkrétní termín dostavili uchazeči, kteří si registraci neprovedli, nebudou do studia zapsáni. Podmínkou pro zápis do studia je tedy nutná elektronická registrace. Elektronický systém pro registraci na vypsané termíny zápisů se otevírá v průběhu měsíce června a je uzavřen vždy 2 dny před samotným termínem nebo po naplnění kapacity.

K zápisu si přineste doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a psací potřeby.

Při zápisu se budou vydávat:

  • potvrzení o studiu
  • jiné formuláře pro potřebu školy

Průkazy studenta UK (ISIC cca 230,- Kč) následně zajišťují výdejní centra.

Při neschopnosti dostavit se osobně k zápisu je možné, aby za vás provedla zápis do studia jiná osoba na základě plné moci. Tato plná moc nemusí být úředně ověřena, stačí vyplnit formulář a vlastnoručně podepsat. Zplnomocněná osoba se rovněž prokáže dokladem uvedeným výše.