Studijní odděleníAktuálně

Kontakty studentů, uchazečů a ostatních osob (kromě fakultních zaměstnanců) se studijním oddělením jsou vedeny především elektronicky, případně telefonicky.

Pro podání studentů i doručování studentům platí stávající pravidla stanovená ve vnitřních předpisech a správním řádu beze změn.

Žádosti a doklady se předávají na studijní oddělení výhradně poštou nebo prostřednictvím podatelny.

Archiv aktuálních informací

Objednávka odběru aktuálních informací studijního oddělení. Na stejném odkazu je možné odběr zrušit.

Zrušení úředních hodin

Ve dnech 6. června (čtvrtek), 7. června (pátek), 13. června (čtvrtek), 14. června (pátek), 17. června (pondělí), 24. června (pondělí) a 25. června (úterý) budou z důvodu zpracovávání přijímacích zkoušek zrušeny úřední hodiny na studijním oddělení pro bakalářské a navazující magisterské studium, celoživotní vzdělávání, stipendia, přijímací a rigorózní řízení.


Úřední hodiny – Bc. a Mgr. studium, Ph.D. studium, přijímací řízení, rigorózní řízení, stipendia, nostrifikace, celoživotní vzdělávání

Pondělí9.00 – 11.00 – 
Úterý9.00 – 11.0013.30 – 15.00
Středa –  – 
Čtvrtek – 13.30 – 15.00
Pátek9.00 – 11.00 – 

V naléhavých případech je možné domluvit si termín návštěvy studijního oddělení s příslušnou referentkou i mimo úřední hodiny.

Konzultační hodiny proděkana pro studijní záležitosti

V případě, že chcete kontaktovat proděkana pro studijní záležitosti, prosíme vás, abyste nejprve svůj problém řešili s přísl. referentkou a případně se na její radu objednali k proděkanovi na konzultaci.Kontaktní informace

Telefon: 951 55 1254
E-mail: studijni@matfyz.cuni.cz
Adresa: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2Studijní tiskopisy a formulářePersonální obsazení

Vedoucí oddělení

 

Bakalářské a magisterské studium v českém jazyce

Andrea Kadlecová

 • přijímací řízení, rezervace poslucháren

Monika Opicová

 • Bc. 1. r. – všechny obory a programy; Bc. od 2. r. – učitelské obory a programy; Bc. mezifakultní studium; rigorózní řízení

Mgr. Veronika Kazimourová

 • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Fyzika – odborné obory a programy; celoživotní vzdělávání (mimořádné studium); uznávání zahraničního SŠ vzdělání

Marcela Všechovská

 • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Matematika – odborné obory a programy

Daniela Pysková

 • Bc. od 2. r.: Informatika – odborné obory a programy; nav. Mgr. učitelské obory a programy; nav. Mgr. mezifakultní studium; celoživotní vzdělávání (kurzy na výkon povolání)

Lucie Šimůnková

 • Nav. Mgr.: Informatika – odborné obory a programy; stipendia; celoživotní vzdělávání (U3V)

Bc. Magdaléna Kokešová

 • studentské fakultní granty (SFG)
 

Bakalářské a magisterské studium v anglickém jazyce

Zahraniční studenti (samoplátci)
Erasmus

Petra Okrouhlíková

 • Bc. zahraniční studenti (samoplátci) – přijímací řízení, studium 1. ročník; uznávání zahraničního SŠ vzdělání

Mgr. Jarmila Vágnerová

 • Bc. zahraniční studenti (samoplátci) – studium od 2. ročníku; Erasmus – příjezdy, praktické stáže

Bc. Eliška Zábrodská

 • nav. Mgr. zahraniční studenti (samoplátci) – přijímací řízení, studium; Erasmus – výjezdy

Mgr. Veronika Kazimourová

 • nav. Mgr. zahraniční studenti (samoplátci) – přijímací řízení
 

Doktorské studium a zahraniční studenti

Ing. Daniela Rejnušová

 • PhD. Informatika, Matematika – přijímací řízení a studium; uznávání zahraničního VŠ vzdělání

Mgr. Dagmar Zádrapová

 • PhD. Fyzika – přijímací řízení a studium; stipendia
 

Fakultní koordinátorka zajišťování kvality vzdělávací činnosti

 

Fakultní koordinátorka poradenských služeb