Studijní oddělení

Kontaktní informace

Telefon: 951 55 1254
E-mail: stud@dekanat.mff.cuni.cz
Adresa: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2


Studijní tiskopisy a formuláře


Personální obsazení

Vedoucí oddělení: JUDr. Dana Macharová

Bakalářské a magisterské studium

Andrea Kadlecová

  • přijímací řízení, rezervace poslucháren

Monika Opicová

  • Bc. 1. r. – všechny obory; Bc. od 2. r. – učitelské obory; Bc. mezifakultní studium; rigorózní řízení

Helena Kisvetrová

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Fyzika – odborné obory; stipendia

Marcela Všechovská

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Matematika – odborné obory

Daniela Pysková

  • Bc. od 2. r.: Informatika – odborné obory; nav. Mgr. učitelské obory; nav. Mgr. mezifakultní studium; celoživotní vzdělávání (kurzy na výkon povolání)

Lucie Šimůnková

  • Nav. Mgr.: Informatika – odborné obory; celoživotní vzdělávání (U3V + mimořádné studium); studentské fakultní granty (SFG)

Bakalářské a magisterské studium v anglickém jazyce

Zahraniční studenti (samoplátci)
Erasmus – přijíždějící studenti

Mgr. Kristýna Kysilková, Ph.D.
Mgr. Jana Parkanová
Mgr. Solange Petracchi
Andrew Goodall

  • Bc., nav. Mgr. zahraniční studenti (samoplátci) – přijímací řízení a studium

Doktorské studium a zahraniční studenti

Ing. Daniela Rejnušová

  • PhD. Informatika, Matematika – přijímací řízení a studium; uznávání zahraničního VŠ vzdělávání

Mgr. Dagmar Zádrapová

  • PhD. Fyzika – přijímací řízení a studium; stipendia; zahraniční studenti – stáže, Erasmus

Úřední hodiny:

V době vánočních prázdnin

(Bc., Mgr. a Ph.D. studium, stipendia, celoživotní vzdělávání, rigorózní a přijímací řízení)

Dovolujeme si Vás informovat, že v době vánočních prázdnin – tj. 27. 12., 28. 12. a 31. 12. 2018 – budou úřední hodiny studijního oddělení zajištěny službami.

čtvrtek 27. 12. 9.00–11.00 13.00–14.30
pátek 28. 12. 9.00–11.00  
pondělí 31. 12. 9.00–11.00  

Běžné úřední hodiny budou zahájeny dnem 3. 1. 2019.

Prosíme všechny studenty, aby si pokud možno své studijní záležitosti vyřídili v časovém předstihu.


Během akademického roku

  Bc., Mgr. a nav. Mgr. studium, rigorózní řízení, přijímací řízení, celoživotní vzdělávání, stipendia
Pondělí  –  13.30 – 15.00
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 16.30
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Úřední hodiny pro studium v anglickém jazyce v dalších hodinách dle domluvy (tel. 951 55 1217).

  Ph.D. studium, stipendia
Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Případné dočasné změny a upřesnění hledejte v archivu aktuálních informací

Objednávka odběru aktuálních informací studijního oddělení.Na stejném odkazu je možné odběr zrušit.

Návštěvní hodiny programu Erasmus jsou umístěny na zvláštní stránce.

Úřední hodiny proděkana pro studijní záležitosti

Pro studenty Bc., Mgr. a Ph.D. studia: čtvrtek 9.00 – 11.00