Studijní odděleníAktuálně

Kontakty studentů, uchazečů a ostatních osob (kromě fakultních zaměstnanců) se studijním oddělením jsou vedeny především elektronicky, případně telefonicky.

Pro podání studentů i doručování studentům platí stávající pravidla stanovená ve vnitřních předpisech a správním řádu beze změn.

Žádosti a doklady se předávají na studijní oddělení výhradně poštou nebo prostřednictvím podatelny.

Všichni příchozí na studijní oddělení musí stále dodržovat platná hygienická opatření.

Potřebné doklady lze získat na Očkovacím portálu občana.

Případné dočasné změny a upřesnění hledejte v archivu aktuálních informací.

Objednávka odběru aktuálních informací studijního oddělení. Na stejném odkazu je možné odběr zrušit.

Úřední hodiny od 20. 9. 2021 do odvolání

Bc., Mgr. a PhD. studium, stipendia, celoživotní vzdělávání, rigorózní a přijímací řízení

DenÚřední hodiny
dopoledne
Úřední hodiny
odpoledne
Pondělí9.00 – 11.00 – 
Úterý9.00 – 11.0013.30 – 15.00
Středa –  – 
Čtvrtek – 13.30 – 15.00
Pátek9.00 – 11.00 – 

V naléhavých případech je možné domluvit si termín návštěvy studijního oddělení s příslušnou referentkou i mimo úřední hodiny.

Konzultační hodiny proděkana pro studijní záležitosti

V případě, že chcete kontaktovat proděkana pro studijní záležitosti, prosíme vás, abyste nejprve svůj problém řešili s přísl. referentkou a případně se jejím prostřednictvím objednali k proděkanovi na konzultaci. Konzultace s proděkanem budou rozvrhovány individuálně a budou probíhat zpravidla distanční formou.Kontaktní informace

Telefon: 951 55 1254
E-mail: stud@dekanat.mff.cuni.cz
Adresa: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2Studijní tiskopisy a formulářePersonální obsazení

Vedoucí oddělení

 

Bakalářské a magisterské studium v českém jazyce

Andrea Kadlecová

  • přijímací řízení, rezervace poslucháren

Monika Opicová

  • Bc. 1. r. – všechny obory a programy; Bc. od 2. r. – učitelské obory a programy; Bc. mezifakultní studium; rigorózní řízení

Helena Kisvetrová

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Fyzika – odborné obory a programy; stipendia

Marcela Všechovská

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Matematika – odborné obory a programy

Daniela Pysková

  • Bc. od 2. r.: Informatika – odborné obory a programy; nav. Mgr. učitelské obory a programy; nav. Mgr. mezifakultní studium; celoživotní vzdělávání (kurzy na výkon povolání)

Lucie Šimůnková

  • Nav. Mgr.: Informatika – odborné obory a programy; celoživotní vzdělávání (U3V + mimořádné studium); studentské fakultní granty (SFG)
 

Bakalářské a magisterské studium v anglickém jazyce

Zahraniční studenti (samoplátci)
Erasmus

Mgr. Solange Petracchi
Bc. Eliška Zábrodská

  • Bc., nav. Mgr. zahraniční studenti (samoplátci) – přijímací řízení, studium a Erasmus
 

Doktorské studium a zahraniční studenti

Ing. Daniela Rejnušová

  • PhD. Informatika, Matematika – přijímací řízení a studium; uznávání zahraničního VŠ vzdělávání

Mgr. Dagmar Zádrapová

  • PhD. Fyzika – přijímací řízení a studium; stipendia; zahraniční studenti – stáže, Erasmus
 

Fakultní koordinátorka zajišťování kvality vzdělávací činnosti

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208