Studijní oddělení

Aktuálně:

Kontakty studentů a uchazečů o studium se studijním oddělením budou vedeny především elektronicky, případně telefonicky. Uchazeči o studium budou podávat své žádosti a doklady výlučně poštou.
Osobní návštěvy na studijním oddělení budou omezeny na naprosto nezbytné minimum. Všichni příchozí musí stále dodržovat platná hygienická opatření a při vstupu do budovy podepsat čestné prohlášení o  bezpříznakovosti nakažlivým onemocněním (vztahuje se na studenty a  návštěvy).

Běžné úřední hodiny studijního oddělení jsou do odvolání zrušeny.
V současné době jsou úřední hodiny studijního oddělení v  úterý 10:00–11:30 hodin a ve čtvrtek 10:00–11:30 hodin.


Případné dočasné změny a upřesnění hledejte v archivu aktuálních informací

Objednávka odběru aktuálních informací studijního oddělení. Na stejném odkazu je možné odběr zrušit.

Kontaktní informace

Telefon: 951 55 1254
E-mail: stud@dekanat.mff.cuni.cz
Adresa: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2


Studijní tiskopisy a formuláře


Personální obsazení

Vedoucí oddělení: JUDr. Dana Macharová

Bakalářské a magisterské studium

Andrea Kadlecová

  • přijímací řízení, rezervace poslucháren

Monika Opicová

  • Bc. 1. r. – všechny obory; Bc. od 2. r. – učitelské obory; Bc. mezifakultní studium; rigorózní řízení

Helena Kisvetrová

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Fyzika – odborné obory; stipendia

Marcela Všechovská

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Matematika – odborné obory

Daniela Pysková

  • Bc. od 2. r.: Informatika – odborné obory; nav. Mgr. učitelské obory; nav. Mgr. mezifakultní studium; celoživotní vzdělávání (kurzy na výkon povolání)

Lucie Šimůnková

  • Nav. Mgr.: Informatika – odborné obory; celoživotní vzdělávání (U3V + mimořádné studium); studentské fakultní granty (SFG)

Bakalářské a magisterské studium v anglickém jazyce

Zahraniční studenti (samoplátci)
Erasmus – přijíždějící studenti

Mgr. Kristýna Kysilková, Ph.D.
Mgr. Solange Petracchi
Bc. Eliška Zábrodská

  • Bc., nav. Mgr. zahraniční studenti (samoplátci) – přijímací řízení a studium

Doktorské studium a zahraniční studenti

Ing. Daniela Rejnušová

  • PhD. Informatika, Matematika – přijímací řízení a studium; uznávání zahraničního VŠ vzdělávání

Mgr. Dagmar Zádrapová

  • PhD. Fyzika – přijímací řízení a studium; stipendia; zahraniční studenti – stáže, Erasmus