Studijní oddělení

Aktuálně:

Kontakty studentů se studijním oddělením budou vedeny především elektronicky, případně telefonicky. Osobní návštěvy na studijním oddělení budou omezeny na naprosto nezbytné minimum. Běžné úřední hodiny studijního oddělení jsou do odvolání zrušeny. Podle krizového opatření rektora UK ze dne 16. 3. 2020 jsou úřední hodiny studijního oddělení v úterý 10:00–11:30 hodin a ve čtvrtek 10:00–11:30 hodin.

Uchazeči o studium budou podávat své žádosti a doklady výlučně poštou. Příp. elektronicky (po předchozí domluvě s referentkou mailem).


Případné dočasné změny a upřesnění hledejte v archivu aktuálních informací

Objednávka odběru aktuálních informací studijního oddělení. Na stejném odkazu je možné odběr zrušit.

Kontaktní informace

Telefon: 951 55 1254
E-mail: stud@dekanat.mff.cuni.cz
Adresa: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2


Studijní tiskopisy a formuláře


Personální obsazení

Vedoucí oddělení: JUDr. Dana Macharová

Bakalářské a magisterské studium

Andrea Kadlecová

  • přijímací řízení, rezervace poslucháren

Monika Opicová

  • Bc. 1. r. – všechny obory; Bc. od 2. r. – učitelské obory; Bc. mezifakultní studium; rigorózní řízení

Helena Kisvetrová

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Fyzika – odborné obory; stipendia

Marcela Všechovská

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Matematika – odborné obory

Daniela Pysková

  • Bc. od 2. r.: Informatika – odborné obory; nav. Mgr. učitelské obory; nav. Mgr. mezifakultní studium; celoživotní vzdělávání (kurzy na výkon povolání)

Lucie Šimůnková

  • Nav. Mgr.: Informatika – odborné obory; celoživotní vzdělávání (U3V + mimořádné studium); studentské fakultní granty (SFG)

Bakalářské a magisterské studium v anglickém jazyce

Zahraniční studenti (samoplátci)
Erasmus – přijíždějící studenti

Mgr. Kristýna Kysilková, Ph.D.
Mgr. Solange Petracchi
Bc. Eliška Zábrodská

  • Bc., nav. Mgr. zahraniční studenti (samoplátci) – přijímací řízení a studium

Doktorské studium a zahraniční studenti

Ing. Daniela Rejnušová

  • PhD. Informatika, Matematika – přijímací řízení a studium; uznávání zahraničního VŠ vzdělávání

Mgr. Dagmar Zádrapová

  • PhD. Fyzika – přijímací řízení a studium; stipendia; zahraniční studenti – stáže, Erasmus