Studijní odděleníAktuálně

Kontakty studentů, uchazečů a ostatních osob (kromě fakultních zaměstnanců) se studijním oddělením jsou vedeny především elektronicky, případně telefonicky.

Pro podání studentů i doručování studentům platí stávající pravidla stanovená ve vnitřních předpisech a správním řádu beze změn.

Žádosti a doklady se předávají na studijní oddělení výhradně poštou nebo prostřednictvím podatelny.

Archiv aktuálních informací

Objednávka odběru aktuálních informací studijního oddělení. Na stejném odkazu je možné odběr zrušit.

Úřední hodiny – Bc. a Mgr. studium, Ph.D. studium, přijímací řízení, rigorózní řízení, stipendia, nostrifikace, celoživotní vzdělávání

Pondělí9.00 – 11.00 – 
Úterý9.00 – 11.0013.30 – 15.00
Středa –  – 
Čtvrtek – 13.30 – 15.00
Pátek9.00 – 11.00 – 

V naléhavých případech je možné domluvit si termín návštěvy studijního oddělení s příslušnou referentkou i mimo úřední hodiny.

Konzultační hodiny proděkana pro studijní záležitosti

V případě, že chcete kontaktovat proděkana pro studijní záležitosti, prosíme vás, abyste nejprve svůj problém řešili s přísl. referentkou a případně se na její radu objednali k proděkanovi na konzultaci.Kontaktní informace

Telefon: 951 55 1254
E-mail: studijni@matfyz.cuni.cz
Adresa: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2Studijní tiskopisy a formulářePersonální obsazení

Vedoucí oddělení

 

Bakalářské a magisterské studium v českém jazyce

Andrea Kadlecová

  • přijímací řízení, rezervace poslucháren

Monika Opicová

  • Bc. 1. r. – všechny obory a programy; Bc. od 2. r. – učitelské obory a programy; Bc. mezifakultní studium; rigorózní řízení

Helena Kisvetrová

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Fyzika – odborné obory a programy; stipendia

Marcela Všechovská

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Matematika – odborné obory a programy

Daniela Pysková

  • Bc. od 2. r.: Informatika – odborné obory a programy; nav. Mgr. učitelské obory a programy; nav. Mgr. mezifakultní studium; celoživotní vzdělávání (kurzy na výkon povolání)

Lucie Šimůnková

  • Nav. Mgr.: Informatika – odborné obory a programy; celoživotní vzdělávání (U3V + mimořádné studium); studentské fakultní granty (SFG)
 

Bakalářské a magisterské studium v anglickém jazyce

Zahraniční studenti (samoplátci)
Erasmus

Mgr. Veronika Kazimourová
Petra Okrouhlíková
Mgr. Jarmila Vágnerová
Bc. Eliška Zábrodská

  • Bc., nav. Mgr. zahraniční studenti (samoplátci) – přijímací řízení, studium a Erasmus
 

Doktorské studium a zahraniční studenti

Ing. Daniela Rejnušová

  • PhD. Informatika, Matematika – přijímací řízení a studium; uznávání zahraničního VŠ vzdělávání

Mgr. Dagmar Zádrapová

  • PhD. Fyzika – přijímací řízení a studium; stipendia; praktické stáže – Erasmus
 

Fakultní koordinátorka zajišťování kvality vzdělávací činnosti

 

Fakultní koordinátorka poradenských služeb