Studentské fakultní granty

Studentské fakultní granty (SFG) jsou určeny na podporu zapojení studentů bakalářského a magisterského studia do různých druhů vědecké a odborné činnosti nad rámec běžných studijních povinností. SFG představují zvláštní formu stipendia v případech zvláštního zřetele hodných. Zásady pro jejich poskytování jsou stanoveny v čl. 5 Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK. Termíny podávání žádostí o SFG jsou dvakrát ročně, k 15. květnu a 15. listopadu.

Příští období podávání žádostí o SFG:

Od 15.10.2024 do 15.11.2024

Rozcestník informací o SFG:

Poslední úprava stránky: 28. 6. 2024, 13:24.