Studentské fakultní granty

 

Témata vypsaná v podzimním kole 2021/2022

  • Konečný termín pro podání návrhů SFG studenty je 15. 11. 2022, podrobnosti v oběžníku
 

Katedra fyziky kondenzovaných látek

Low temperature property studies of the possible frustrated magnetoelectric compound PrMgAl11O19
Supervisor: Gaël Bastien and Ross H. Colman
E-mail: gael.bastien@mag.mff.cuni.cz, ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Single crystal growth of EuGa12O19 by the floating zone method
Supervisor: Gaël Bastien and Ross H. Colman
E-mail: gael.bastien@mag.mff.cuni.cz, ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Improving the crystal growth of magnetic shape memory alloys using a slag
Supervisor: Ross H. Colman
E-mail: ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Can kitchen-chemistry help solve a cutting-edge physics problem?
Supervisor: Ross H. Colman
E-mail: ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Studium nekonvenčního supravodiče UTe2
Vedoucí: Michal Vališka
E-mail: valiska@mag.mff.cuni.cz

Charakterizace a studium stability van der Waalsovských monokrystalů
Vedoucí: Marie Kratochvílová
E-mail: marie@mag.mff.cuni.cz

Geometricky frustrovaná mříž 2-2-7 oxidů – analýza experimentálních dat
Vedoucí: Milan Klicpera
E-mail: mi.klicpera@mag.mff.cuni.cz

Příprava monokrystalů MnSb a měření magnetizace
Vedoucí: Klára Uhlířová
E-mail: klara@mag.mff.cuni.cz

GUI program na zpracování dat rentgenové reflektivity
Vedoucí: RNDr. Petr Cejpek, Ph.D.
E-mail: petr.cejpek@mff.cuni.cz

Strukturní stabilita Si nanočástic studovaná metodami rozptylu rentgenového záření
Vedoucí: RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
E-mail: dopita@gmail.com

Mikrostruktura uhlíkových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu
Vedoucí: RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
E-mail: dopita@gmail.com

Teplotní stabilita stříbrných nanočástic studovaná in-situ maloúhlovým rozptylem
Vedoucí: RNDr. Tereza Košutová
E-mail: KosutovaT@gmail.com


Katedra chemické fyziky a optiky

Kvantově mechanické výpočty vlastností molekulárních krystalů
Vedoucí: Jiří Klimeš (Jiri.Klimes@mff.cuni.cz)

Projekty z Oddělení kvantové optiky a optoelektroniky
Vedoucí: Prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (nemec@karlov.mff.cuni.cz); Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (trojanek@karlov.mff.cuni.cz); Doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. (tomas.ostatnicky@mff.cuni.cz); RNDr. Martin Kozák, Ph.D. (kozak@karlov.mff.cuni.cz); RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. (eva.schm@karlov.mff.cuni.cz); RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D. (nadvornik@karlov.mff.cuni.cz)