Studentské fakultní granty

 

Témata vypsaná v podzimním kole 2021/2022

  • Konečný termín pro podání návrhů SFG studenty je 15. 11. 2022, podrobnosti v oběžníku
 

Fyzikální ústav MFF UK

Generace náboje v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů
Vedoucí: doc. Eduard Belas
E-mail: Eduard.Belas@mff.cuni.cz


Katedra fyziky kondenzovaných látek

Low temperature property studies of the possible frustrated magnetoelectric compound PrMgAl11O19
Supervisor: Gaël Bastien and Ross H. Colman
E-mail: gael.bastien@mag.mff.cuni.cz, ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Single crystal growth of EuGa12O19 by the floating zone method
Supervisor: Gaël Bastien and Ross H. Colman
E-mail: gael.bastien@mag.mff.cuni.cz, ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Improving the crystal growth of magnetic shape memory alloys using a slag
Supervisor: Ross H. Colman
E-mail: ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Can kitchen-chemistry help solve a cutting-edge physics problem?
Supervisor: Ross H. Colman
E-mail: ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Studium nekonvenčního supravodiče UTe2
Vedoucí: Michal Vališka
E-mail: valiska@mag.mff.cuni.cz

Charakterizace a studium stability van der Waalsovských monokrystalů
Vedoucí: Marie Kratochvílová
E-mail: marie@mag.mff.cuni.cz

Geometricky frustrovaná mříž 2-2-7 oxidů – analýza experimentálních dat
Vedoucí: Milan Klicpera
E-mail: mi.klicpera@mag.mff.cuni.cz

Příprava monokrystalů MnSb a měření magnetizace
Vedoucí: Klára Uhlířová
E-mail: klara@mag.mff.cuni.cz

GUI program na zpracování dat rentgenové reflektivity
Vedoucí: RNDr. Petr Cejpek, Ph.D.
E-mail: petr.cejpek@mff.cuni.cz

Strukturní stabilita Si nanočástic studovaná metodami rozptylu rentgenového záření
Vedoucí: RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
E-mail: dopita@gmail.com

Mikrostruktura uhlíkových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu
Vedoucí: RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
E-mail: dopita@gmail.com

Teplotní stabilita stříbrných nanočástic studovaná in-situ maloúhlovým rozptylem
Vedoucí: RNDr. Tereza Košutová
E-mail: KosutovaT@gmail.com

Měření citlivosti pixelů 2D detektoru a výpočet korekční mapy obrazu
Vedoucí: Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.
E-mail: horak@karlov.mff.cuni.cz

Kalibrace vysokoteplotní komůrky rentgenového difraktometru pro měření v argonových a dusíkových atmosférách
Vedoucí: Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.
E-mail: horak@karlov.mff.cuni.cz

Atomistické modelovanie skyrmiónových mriežok
Vedoucí: RNDr. Dr. Pavel Baláž
E-mail: balaz@karlov.mff.cuni.cz

Ultrasound investigation of U-based intermetallics at low temperatures
Vedoucí: Tetiana N. Haidamak, Jan Prokleška, Petr Proschek
E-mail: t.gaydamak@gmail.com

S diodou na supravodiče
Vedoucí: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
E-mail: prokles@mag.mff.cuni.cz


Katedra fyziky nízkých teplot

Charakterizace nových kontrastních látek pro zobrazování magnetickou rezonancí
Vedoucí: Mária Šoltésová
E-mail: maria.soltesova@mff.cuni.cz

Studium vodíkových můstků v roztocích ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance
Vedoucí: Mária Šoltésová
E-mail: maria.soltesova@mff.cuni.cz

Python pluginy pro pokročilé zpracování dat se softwarem TopSpin NMR
Vedoucí: RNDr. Oleg Petrov, Ph.D.
E-mail: olegvpetrov@yandex.ru

Rekonstrukce vybraných krátkožijících hadronů
Vedoucí: Mgr. Jan Matoušek, Ph.D.
E-mail: jan.matousek@cern.ch

Monte Carlo simulace vážených spinových asymetrií v Drellově–Yanově procesu
Vedoucí: Mgr. Jan Matoušek, Ph.D.
E-mail: jan.matousek@cern.ch


Katedra geofyziky

Stabilita vysokotlakých fází ledu v ledových měsících
Vedoucí: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D
Kontakt: marie.behounkova@mff.cuni.cz

Struktura a tvar exoplanet
Vedoucí: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D
Kontakt: marie.behounkova@mff.cuni.cz

Modelování podmínek pro vznik hlubokých zemětřesení
Vedoucí: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
Kontakt: Hana.Cizkova@mff.cuni.cz

A.I. Wanted!
Vedoucí: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Kontakt: gallovic@karel.troja.mff.cuni.cz

Nový přístup ke sférické harmonické analýze dat ze satelitní mise Swarm
Vedoucí: Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
Kontakt: jakub.velimsky@mff.cuni.cz

Nesmykové složky momentového tenzoru
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Kontakt: jz@karel.troja.mff.cuni.cz


Katedra chemické fyziky a optiky

Kvantově mechanické výpočty vlastností molekulárních krystalů
Vedoucí: Jiří Klimeš (Jiri.Klimes@mff.cuni.cz)

Projekty z Oddělení kvantové optiky a optoelektroniky
Vedoucí: Prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (nemec@karlov.mff.cuni.cz); Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (trojanek@karlov.mff.cuni.cz); Doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. (tomas.ostatnicky@mff.cuni.cz); RNDr. Martin Kozák, Ph.D. (kozak@karlov.mff.cuni.cz); RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. (eva.schm@karlov.mff.cuni.cz); RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D. (nadvornik@karlov.mff.cuni.cz)


Ústav částicové a jaderné fyziky


Astronomický ústav AV ČR

FICUS - sluneční spektrograf
Vedoucí: Jana Kašparová
E-mail: jana.kasparova@asu.cas.cz

Poslední úprava stránky: 8. 11. 2021, 10:30.

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208