Studentské fakultní granty

Témata vypsaná v podzimním kole 2022/2023

  • Konečný termín pro podání návrhů SFG studenty je 15. 11. 2022, podrobnosti v konferenci stud-l
 

Astronomický ústav UK

Tornáda ve sluneční fotosféře: statistická studie
Vedoucí: Michal Švanda
E-mail: svanda@sirrah.troja.mff.cuni.cz


Fyzikální ústav UK

Testování vlastností fotonových detektorů rentgenového a gama záření
Vedoucí: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
E-mail: eduard.belas@mff.cuni.cz

Generace náboje ve fotonovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů
Vedoucí: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
E-mail: eduard.belas@mff.cuni.cz


Katedra fyziky atmosféry

Obecné informace k řešení studentských projektů a přehled témat


Katedra fyziky kondenzovaných látek

Meteorites, Refrigerants, and Crystals: A collection of projects investigating Frustrated Magnetic Systems
(Studium frustrovaných magnetických systémů – od přípravy po neutronovou difrakci)

Vedoucí: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.; Ross Harvey Colman, Dr.; Gaël Bastien, Ph.D.
E-mail: mi.klicpera@mag.mff.cuni.cz, ross.colman@mag.mff.cuni.cz, gael.bastien@mag.mff.cuni.cz

S diodou na supravodiče
Vedoucí: doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
E-mail: prokles@mag.mff.cuni.cz

Studium termodynamiky magnetických fázových přechodů
Vedoucí: doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
E-mail: prokles@mag.mff.cuni.cz

Development of H-T phase diagrams in U-based intermetallics using ultrasound method
Vedoucí: Tetiana Haidamak, Ph.D.; doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.; Mgr. Petr Proschek
E-mail: t.haidamak@mag.mff.cuni.cz, prokles@mag.mff.cuni.cz, Petr.Proschek@mff.cuni.cz


Katedra geofyziky

Přehled témat pro studentské granty v oblasti fyziky Země a planet


Katedra chemické fyziky a optiky

Altermagnets – Key to Future Sustainable Spintronics
Vedoucí: RNDr. Eva Schmoranzerova, Ph.D.
E-mail: eva.schm@karlov.mff.cuni.cz

Měření optických nelinearit různých krystalů
Vedoucí: RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
E-mail: kozak@karlov.mff.cuni.cz

Generace kontinua femtosekundovými laserovými pulzy
Vedoucí: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
E-mail: trojanek@karlov.mff.cuni.cz

Luminiscence barevných SiV center v diamantu
Vedoucí: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
E-mail: trojanek@karlov.mff.cuni.cz

Modelování automodulace fáze ultrakrátkého laserového pulzu
Vedoucí: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
E-mail: trojanek@karlov.mff.cuni.cz

Tvarování světla pomocí SLM
Vedoucí: RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
E-mail: kozak@karlov.mff.cuni.cz

Unikátní vlastnosti ultrakrátkých laserových pulzů
Vedoucí: RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
E-mail: kozak@karlov.mff.cuni.cz

Generace ultrakrátkých laserových pulzů v širokém spektrálním rozsahu – studium vlastností optického parametrického zesilovače
Vedoucí: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
E-mail: nemec@karlov.mff.cuni.cz

Použití terahertzového skenovacího mikroskopu pro studium ultrarychlé fotovodivosti polovodičových nanostruktur
Vedoucí: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
E-mail: nemec@karlov.mff.cuni.cz

Studium fotoexcitovaných polovodičů pomocí multi-THz spektroskopie
Vedoucí: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
E-mail: nemec@karlov.mff.cuni.cz

Efektívne terahertzové vyčítanie laserového zápisu nanofragmentácie z antiferomagnetov
Vedoucí: RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D.
E-mail: nadvornik@karlov.mff.cuni.cz

Stavba a dizajn teplotného kontroléru pre časovorozlíšenú terahertzovú spektroskopiu
Vedoucí: RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D.
E-mail: nadvornik@karlov.mff.cuni.cz

Štúdium zmeny polarizačného stavu sub-ps terahertzových elektrických pulzov
Vedoucí: RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D.
E-mail: nadvornik@karlov.mff.cuni.cz

Numerické modelovanie blízkych polí v okolí nanoštruktúr
Vedoucí: RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
E-mail: kozak@karlov.mff.cuni.cz

Femtosekundový optický spínač
Vedoucí: RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
E-mail: kozak@karlov.mff.cuni.cz

Vliv pnutí na magnetické vlastnosti flexibilních multivrstev pro aplikace v pamětech typu SOT-MRAM
Vedoucí: RNDr. Eva Schmoranzerova, Ph.D.
E-mail: eva.schm@karlov.mff.cuni.cz

Metačočky
Vedoucí: RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
E-mail: kozak@karlov.mff.cuni.cz

Archiv témat z předchozích kol