Podávání žádostí o SFG

Současné období podávání žádostí o SFG:

Od 15.4.2024 do 15.5.2024

Požadavky na žádosti o SFG:

 • žádost se podává elektronickou formou pomocí webového formuláře;
 • žádost musí být podána ve stanoveném období;
 • žádost musí obsahovat datum zahájení a ukončení projektu;
 • v žádosti musí být uveden konkrétní popis projektu včetně postupných kroků řešeníčasového harmonogramu pro každý krok;
 • postup a cíle musí být dobře popsané, realistické a přiměřené;
 • pokud téma projektu souvisí s jakýmkoli jiným projektem SFG řešeným v minulých obdobích, je třeba v žádosti vyjasnit jejich návaznost;
 • pokud téma projektu souvisí s tématem bakalářské nebo diplomové práce uchazeče, je třeba v žádosti vyjasnit vztah mezi SFG a kvalifikační prací;
 • k žádosti musí být přiložen souhlas vedoucího projektu a vedoucího pracoviště, na kterém má být projekt řešen;

Formulář pro podávání žádostí o SFG

 • Formulář vyžaduje přihlášení do Microsoft O365 pomocí centrální autentikační služby UK.
 • Žádost musí podat sám student (nikoli např. vedoucí projektu).
 • Skupinovou žádost může podat kterýkoli člen skupiny. Skupinová žádost se podává pouze jednou.
 • Žádný student nesmí podat více než jednu žádost (ani být účastníkem více skupinových žádostí).
 • Žádost se podává skrze formulář jako příloha ve formátu pdf; žádající student ji nemusí podepisovat.
 • Souhlas vedoucího pracoviště a vedoucího projektu se podává jako příloha ve formátu pdf; stačí naskenované podpisy obou zodpovědných pracovníků v jednom nebo dvou pdf souborech.