Kurzy pro neaprobované fyzikáře

Učíte fyziku na ZŠ nebo SŠ, ale nemáte ji vystudovanou?

Dlouho (nebo nikdy) jste fyziku neučili a nejste si jisti jejími základy?

Chcete získat větší jistotu, že základům fyziky rozumíte?

Máme pro vás řešení.

 
Nabízíme několik kurzů, které mají pomoci zejména neaprobovaným učitelům s výukou fyziky na středních a základních školách. Kurzy na sebe volně navazují, je možné si vybrat a absolvovat jen některé, a to v libovolném pořadí.
 
Jsme tým lidí z Matfyzu, kteří mají fyziku rádi a kteří ji učí budoucí učitele. Máme ale i zkušenosti s výukou fyziky na SŠ a ZŠ, mnozí z nás tam učili a učí.
 
Obecné dotazy k systému kurzů směřujte na doc. Vojtěcha Žáka, vojtech.zak@matfyz.cuni.cz.
 
Informace o jednotlivých kurzech vám poskytnou jejich garanti, kontakty na ně najdete v podrobnějším obsahu kurzů.
 

Mechanika
Termika a molekulová fyzika
Kmitání a vlnění
Elektřina a magnetismus
Optika
Fyzika mikrosvěta – základy
Astronomie
Pokusy v hodinách fyziky
Řešení početních fyzikálních úloh
 

Mechanika

Víte, jaké nesprávné představy týkající se pohybů a sil jsou mezi lidmi běžné a jak je ve výuce překonávat? Umíte žákům ukázat, co vše lze vyčíst z grafů popisujících pohyb? Používáte při mechanických pokusech a měřeních digitální techniku? Diskutujete se žáky, proč je na družici Země beztížný stav? Užíváte při výuce hydrostatiky zajímavé úlohy týkající se Archimedova zákona? To vše a mnohem víc bude obsahem kurzu Mechanika. 

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 30 hodin v 5 prezenčních blocích

Data konání v roce 2024: pátek 1. listopadu, sobota 2. listopadu, pátek 8. listopadu, sobota 9. listopadu, pátek 15. listopadu

Cena: 5 000 Kč

Registrace na kurz

 

Termika a molekulová fyzika

Budete učit (nebo už učíte) termiku a molekulovou fyziku, ale někdy si nejste úplně jisti, jak to s těmi molekulami, teplem a teplotou vlastně je? Váháte, když se žáci „štouravě“ zeptají – třeba proč je jim zima, když vylezou z bazénu, nebo proč věci kolem nás vůbec drží pohromadě? Chtěli byste místo výkladu víc experimentovat, ale máte pocit, že je látka moc abstraktní a stejně nemáte žádné pomůcky? Pomohlo by vám si jednoduché experimenty v klidu s někým vyzkoušet? Pokud si někdy odpovídáte „ano“, je toto kurz pro vás.

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 24 hodin ve 4 prezenčních blocích 

Data konání v roce 2024: pátky 13. září, 27. září, 11. října, 25. října

Cena: 4 500 Kč

Registrace na kurz

 

Kmitání a vlnění

Nejste si jistí v oblasti kmitání a vlnění? Společně si můžeme naznačit cestu od jednoduchého měření času pomocí kyvadlových hodin až po nejmodernější experimenty založené na interferenci. Pomocí appletů si probírané fenomény názorně ukážeme a díky jednoduchým experimentům je doslova i pocítíme. Přijďte se s námi obohatit o kmity a vlny, které se prakticky objevují ve všech odvětvích fyziky.

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 12 hodin (1 šestihodinový blok prezenčně, 1 šestihodinový blok online; v případě domluvy všech účastníků oba bloky prezenčně)

Data konání v roce 2024: soboty 30. listopadu a 7. prosince

Cena: 2 000 Kč

Registrace na kurz

 

Elektřina a magnetismus

Máte obavy, že budete (muset) učit elektřinu a magnetismus? Neměli jste je pořádně ani na vysoké škole, a i středoškolské, nebo dokonce základoškolské znalosti z elektřiny a magnetismu je potřeba oprášit? Nejste si vůbec jistí v zapojování obvodů, máte obavy z otázek žáků ohledně toho, jak fungují spotřebiče v domácnosti, …? Chcete si prostě na věci sáhnout, vyzkoušet si je, všechno si v klidu rozmyslet a získat praktickou výzbroj do běžné výuky fyziky u vás ve škole? Myslíme si, že vám s tím můžeme pomoct.

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 30 hodin v 6 prezenčních blocích (po domluvě se lze ve výjimečných případech připojit online)

Data konání v roce 2024: pátky 20. září, 4. října, 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 6. prosince

Cena: 5 000 Kč

Registrace na kurz

 

Optika

Člověk získává zrakem více než 80 % informací o světě kolem sebe. Díky optice se mu zároveň daří proniknout i do oblastí lidským okem neviditelným. V našem kurzu se podíváme na optiku, jeden z nejstarších oborů fyziky. Seznámíme se s jejími základními fyzikálními koncepty a principy (jako jsou např. zákony odrazu a lomu, skládání a ohyb vlnění, základní dělení a vlastnosti elektromagnetického záření) a jejich praktickým využitím v životě (včetně seznámení s vybranými optickými přístroji a prací s dalekohledy a mikroskopy). Prakticky si vyzkoušíme konkrétní pokusy a úlohy využitelné ve výuce především na 2. stupni ZŠ.

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 22 hodin (3 prezenční bloky po 6 hodinách, 2 online bloky po 2 hodinách)

Data konání v roce 2024: kurz na podzim 2024 nebude probíhat

Cena: 4 000 Kč

 

Fyzika mikrosvěta – základy

Fyzika mikrosvěta má pověst těžké a abstraktní části fyziky. Také se tvrdí, že při probírání této látky nemohou žáci experimentovat či být jinak aktivní. V rámci tohoto kurzu tyto nepravdivé mýty vyvrátíme. Vyzkoušíme si jednoduché experimenty a aktivity, které mohou dělat již žáci na základní škole. Ukážeme si také, jak je udělat náročnější pro středoškoláky. Nějaký čas věnujeme i diskuzi potřebné teorie, aby účastníci kurzu získali nadhled, který jako učitelé potřebují.

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 30 hodin (3 prezenční bloky po 6 hodinách, 3 online bloky po 4 hodinách)

Data konání v roce 2024: Prezenčně: pátky 20. září, 27. září, 18. října. Online: úterky 24. září, 8. října, 23. října

Cena: 5 000 Kč

Registrace na kurz

 

Astronomie

Astronomie patří k těm oblastem lidského poznání, které už v dětském věku do různé míry zaujmou snad každého. V kurzu se seznámíte se základy astronomie (Sluneční soustava, hvězdný vesmír, astronomické přístroje…). Budeme se také věnovat praktické astronomii (co je vidět na obloze v různých ročních dobách, jak se v tom zorientovat, dozvíte se, že i se snadno dostupnými triedry a malými dalekohledy lze pozorovat nečekané množství objektů, že s téměř každým fotoaparátem lze pořídit hezké fotografie noční oblohy…). A absolvujete také malé astronomické praktikum, kdy si vyzkoušíte práci s dalekohledy, naučíte se je seřizovat, udržovat, a když budeme mít štěstí na počasí, podíváme se na sluneční skvrny, protuberance, granulaci… V neposlední řadě se zaměříme na množství „bludů“, které na naše žáky číhají např. na internetu, ale hlásají je občas např. i některé známé osobnosti z televizní obrazovky.

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 30 hodin v 6 prezenčních blocích

Data konání v roce 2024: kurz na podzim 2024 nebude probíhat

Cena: 5 000 Kč

 

Pokusy v hodinách fyziky

Pokusy bezpochyby patří do výuky fyziky. Možná si říkáte, že ve vaší škole není dostatek pomůcek, a možná nevíte, které pokusy ve které partii fyziky dělat. V kurzu absolvujete „praktikum školních pokusů“. Naučíte se, jaké pokusy dělat v mechanice, hydromechanice, optice, elektřině a magnetismu… Seznámíte se s pomůckami, které lze v současnosti koupit, ale zaměříme se i na improvizaci a uvidíte, že spoustu pokusů lze dělat s běžně dostupnými předměty. Pohrajete si i s pomůckami, které možná leží zapomenuté ve fyzikálním kabinetu. (Bývaly doby, kdy byly školy centrálně vybavovány stejnými pomůckami a na starších školách se jich ještě dost zachovalo. Často je lze jednoduše oživit, popř. opravit.)

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 30 hodin (6 pětihodinových prezenčních bloků)

Data konání v roce 2024: kurz na podzim 2024 nebude probíhat

Cena: 5 000 Kč

 

Řešení početních fyzikálních úloh

Řešit početní fyzikální úlohy je pro mnoho žáků velmi obtížné. V tomto kurzu si vyzkoušíte metody a konkrétní aktivity, jak žákům pomoci si tuto dovednost osvojit. Zaměříme se na jednotlivé fáze řešení úlohy, ale budeme se věnovat i celému procesu. Ukážeme si i přesah dovednosti řešit fyzikální úlohy mimo fyziku a typy fyzikálních úloh, které nejsou u nás tolik rozšířené. Účastníci kurzu si budou aktivity zkoušet na úlohách, jejichž obtížnost přesně odpovídá úrovni žáků, které učí.

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 14 hodin (1 šestihodinový prezenční blok, 2 čtyřhodinové online bloky)

Data konání v roce 2024: Prezenčně: pátek 29. listopadu. Online: úterky 12. listopadu a 19. listopadu

Cena: 2 500 Kč

Registrace na kurz