Soustředění mladých fyziků a matematiků

Soustředění mladých fyziků a matematiků je dvoutýdenní letní tábor pod hlavičkou MFF, který každoročně probíhá během hlavních prázdnin, v přírodě a v dostatečné vzdálenosti od ruchu měst (střídáme objekty na Slapech a v Orlických a Jizerských horách).

Hlavní náplní odborného programu jsou konstrukční, experimentální či teoretické projekty, na kterých průběžně pracují dvou- až tříčlenné skupinky účastníků po celou dobu soustředění. Práci na projektech doplňují kurzy matematiky, fyziky a informatiky a přednášky zvaných lektorů. Soustředění nabízí také bohatý odpolední (večerní... noční...) mimoodborný program včetně propracované legendy a celotáborové hry.

Webové stránky soustředění