Vedení katedry

 

Vedoucí katedry:
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Zástupce vedoucího:
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Tajemnice:
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

Sekretářka:
Helena Šulcová