Jak vypadá studium u nás

Učitelství fyziky se na MFF studuje společně s učitelstvím matematiky nebo učitelstvím informatiky. Pětileté studium je rozděleno na bakalářské (3 roky) a navazující magisterské (2 roky). Ještě než se začtete do popisu obou stupňů studia, můžete z následujícího videa nasát atmosféru výuky u nás na katedře:

 

Bakalářské studium

Studované dvouprogramy se oficiální jmenují:

V textu dále se věnujeme předmětům zaštítěným programem Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Pokud vás zajímají také předměty zaštítěné programem Matematika se zaměřením na vzdělávání, navštivte stránky Katedry didaktiky matematiky.

Ve fyzice i ve druhém studovaném předmětu (matematika či informatika) budete připravováni v přibližně stejném rozsahu a ve stejné kvalitě.

Na jaké předměty během bakalářského studia učitelství fyziky na naší katedře narazíte?

Některé z uvedených předmětů jsou povinné, některé povinně volitelné a jiné volitelné. Ale nebojte, nenecháme vás, abyste se v tom ztratili. Existuje doporučený průběh studia (viz Studijní plány) a na začátku každého semestru navíc pořádáme schůzku se studenty, kde poznáte vaše starší kolegy a získáte doporučení, které volitelné předměty jsou pro vás podle našich zkušeností ty nejvhodnější.

Kromě samotného studia se můžete zapojit do mnoha aktivit a akcí, které katedra připravuje pro učitele a žáky ZŠ/SŠ. Patří sem například organizace letního soustředění pro středoškoláky, práce na rozvojí Sbírky řešených úlohSbírky fyzikálních pokusů, předvádění fyzikální show Fyzika všemi smysly, účast na jarním soustředění katedry, kde děláme fyziku vlastníma rukama a hlavou, či organizace Dne dětí na MFF –  tzv. Vědohraní. Nikdo vás k tomu nebude nutit, ale ukazuje se, že pro budoucí učitele jsou to možnosti získat skvělé zkušenosti a přitom zažít hromadu zábavy.

Bakalářské studium zakončíte státní závěrečnou zkouškou z fyziky, státní závěrečnou zkouškou z druhého studovaného předmětu (matematiky nebo informatiky) a obhajobou bakalářské práce.

 

Navazující magisterské studium

Studované dvouprogramy se oficiální jmenují:

Odborných fyzikálních předmětů poněkud ubude, setkáte se např. s Fyzikou kondenzovaného stavu, Jadernou fyzikou nebo Astronomií  a astrofyzikou. Více prostoru je věnováno pedagogicko-psychologickým předmětům jako je Didaktika fyziky, Pedagogika či Psychologie. Experimentování se budete věnovat v Praktiku školních pokusů. I zde máte k dispozici doporučený průběh studia (viz Studijní plány) .

Součástí studia je absolvování celkem tří pedagogických praxí z fyziky.

Navazující magisterské studium zakončíte státní závěrečnou zkouškou z fyziky a didaktiky fyziky, státní závěrečnou zkouškou z druhého studovaného předmětu (matematiky nebo informatiky) a jeho didaktiky, státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky a psychologie a obhajobou diplomové práce.

 

Fotogalerie