Výzkum a spolupráce

Výzkum

Výzkum vnitřní motivace při experimentálních aktivitách žáků

Výzkum výsledků fyzikálního vzdělávání na konci středoškolského studia

Výzkum fyzikálních vlastností hořčíkových slitin

 

 

Spolupráce

Spolupráce na mezinárodních šetřeních TIMSS a PISA

Spolupráce na revizích RVP pro ZŠ

 

Tyto stránky jsou aktuálně ve výstavbě. Některé informace o výzkumu a spolupráci prozatím naleznete na původním web KDF v sekcích: