Fakultní školy

Fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy jsou základní či střední školy, se kterými uzavřela Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy dohodu o spolupráci. Tato spolupráce je vedena v několika úrovních od možností exkurzí a stáží na MFF UK pro studenty a pedagogy fakultních škol, zapojení do projektů MFF UK, spolupráce při realizování praxí studentů MFF UK až po půjčování putovních výstav s vědeckou tématikou.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi