Další kurzy

 

Fyzika mikrosvěta – atomová a jaderná fyzika

Jedná se o kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který volně navazuje na kurz Fyzika mikrosvěta – základy. Obsahem kurzu jsou vybrané poznatky z atomové a jaderné fyziky, konkrétně struktura elektronového obalu, vznik atomových spekter, modely atomového jádra, údolí stability atd. Kurz se nezaměřuje na výklad pokročilé teorie, ale na základní principy a metody, jak s těmito poznatky vhodně seznámit žáky na základní či střední škole.

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 20 hodin v 6 blocích (2 prezenční bloky po 6 hodinách, 4 online bloky po 2 hodinách)

Data konání: Bude rozhodnuto na základě zájmu, kurz by se konal od prosince 2024 do února 2025.

Cena: 4 000 Kč

 

Fyzika mikrosvěta – kvantová a částicová fyzika

Jedná se o kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který volně navazuje na kurz Fyzika mikrosvěta – základy. Obsahem kurzu jsou vybrané poznatky z kvantové a částicové fyziky, např. odlišné chování objektů v mikrosvětě (dualismus, princip superpozice, pravděpodobnostní chování, vliv měření), jevy, které jsou typické pro mikrosvět (tunelový jev, provázanost), přehled třízení částic, zajímavé vlastnosti vybraných elementárních částic apod. Kurz se nezaměřuje na výklad pokročilé teorie, ale na základní principy a metody, jak s těmito poznatky vhodně seznámit žáky na základní či střední škole.

Podrobnější informace

Počet hodin a forma: 20 hodin v 6 blocích (2 prezenční bloky po 6 hodinách, 4 online bloky po 2 hodinách)

Data konání v roce 2024: Bude rozhodnuto na základě zájmu, kurz by se konal od prosince 2024 do února 2025.

Cena: 4 000 Kč

 

Další aktivity

Heuréka: Projekt je zaměřený na heuristické metody výuky fyziky. Přibližně 5× do roka nabízí víkendové semináře pro nové účastníky, regionální či společné semináře pro tradiční účastníky i mnoho dalších aktivit a akcí.

Elixír do škol: Katedra didaktiky fyziky úzce spolupracuje s Elixírem do škol, který již od roku 2013 podporuje kolegiální vzdělávání učitelů fyziky. Elixír organizuje fyzikální centra nejen pro učitele fyziky ZŠ a SŠ, ale také pro pedagogy z MŠ a 1. stupně SŠ.

 

Konference

Veletrh nápadů učitelů fyziky: Veletrh nápadů učitelů fyziky je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit. Konference se tradičně koná během posledního srpnového víkendu. Veletrh nápadů bývá akreditován MŠMT.

Konference Elixíru: Elixír do škol pořádá tradičně v květnu každoroční konferenci pro učitele, příznivce fyziky a digitálních technologií.

Science on Stage: KDF spolupracuje na evropském projektu Science on Stage, v němž je zapojeno 29 zemí a který je zaměřen na učitele přírodních věd na středních školách. Jedním z hlavních cílů je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a středních škol se špičkovými odborníky a vědeckými pracovišti. Neméně důležité je vytváření kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí.