Mechanika

Jedná se o základní kurz mechaniky určený zejména pro neaprobované učitele fyziky. Zaměřen bude na konceptuální pochopení základních veličin a zákonů klasické mechaniky, které jsou součástí učiva na základních a středních školách. Součástí budou experimenty podporující pochopení probíraných témat a řešení úloh. Experimenty i úlohy budou ve značné míře voleny tak, aby je pak účastníci mohli využít i ve vlastní výuce. 

Obsah kurzu  

Organizační informace

Lektoři: RNDr. Dana Mandíková, CSc.; doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.; RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Registrace na kurz

Máte dotaz? Pište garantce kurzu Daně Mandíkové, dana.mandikova@matfyz.cuni.cz.