Profil absolventa

Cílem studia na naší katedře je vychovat kvalitní učitele fyziky jak po stránce odborné, tak po stránce profesní (pedagogické, didaktické).

Na konci svého studia opouštějí naši fakultu mladí učitelé, kteří dokáží žáky pro svůj předmět zaujmout, podněcovat je k aktivní práci a podporovat jejich kritické přemýšlení o světě nejen z pohledu přírodních věd. Naši absolventi jsou vybaveni širokým portfoliem metod a dovedností, které vhodně zapojují do své výuky, včetně schopnosti adekvátně komunikovat se žáky i mimo svou odbornost a vést je a vychovávat i po lidské stránce. Tak jako všichni absolventi MFF UK, také mladí učitelé fyziky jsou připraveni se v průběhu své kariéry dále učit a rozvíjet se v duchu měnících se nároků, které na ně bude klást role učitele v dnešním a zejména budoucím světě.