Fyzika mikrosvěta – základy;"

Na kurzu se budeme zabývat vybranými základními poznatky z fyziky mikrosvěta, tj. z atomové, kvantové, jaderné a částicové fyziky. Kromě výkladu základních konceptů se zaměříme zejména na vhodné žákovské aktivity do výuky na základní i střední škole.

Cílem je, aby účastník získal jednak pochopení základních fyzikálních konceptů a principů z této oblasti fyziky (např. rozměrová a energetická škála, modely atomů, princip duality, spektra, jaderné záření a jeho využití apod.), jednak poznal a prakticky si vyzkoušel náměty na konkrétní aktivity, které může se svými žáky realizovat ve výuce.

Nepředpokládá se žádná vstupní znalost tématu, se vším se začnete seznamovat zcela od základů jako vaši žáci.

 

Obsah kurzu

Na tento kurz navazují dva pokročilejší kurzy zaměřené na atomovou a jadernou, resp. kvantovou a částicovou fyziku.

 

Organizační informace

 

Materiály pro účastníky

 

Lektorka: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

Kurz je akreditován MŠMT pod číslem: MSMT-21510/2022-4-811.

Máte dotaz? Pište garantce kurzu Zdeňce Koupilové, zdenka.koupilova@matfyz.cuni.cz.