Řešení početních fyzikálních úloh na SŠ a ZŠ;"

Kurz je určený zejména neaprobovaným a začínajícím učitelům a učitelům, kteří hledají nové možnosti, jak početní (kvantitativní) úlohy zařadit do výuky a jak u žáků rozvíjet dovednosti potřebné k jejich řešení. Distanční část se zaměří na výklad teorie a diskuzi účastníků, v rámci prezenční části si budou moci účastníci vyzkoušet konkrétní výukové postupy a žákovské aktivity. 

 

Obsah kurzu

 

Organizační informace

Lektoři: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Máte dotaz? Pište garantce kurzu Zdeňce Koupilové, zdenka.koupilova@matfyz.cuni.cz.