Celoživotní vzdělávání

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) jsou určeny pro zájemce o získání učitelské kvalifikace a jsou určeny dvěma skupinám uchazečů:

1. Absolventům odborných programů Fyzika, Matematika nebo Informatika na MFF UK nebo ekvivalentních studijních programů na jiných vysokých školách, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o učitelskou kvalifikaci.

2. Absolventům učitelských programů na jiných vysokých školách, kteří si chtějí doplnit svou kvalifikaci o aprobační předmět fyzika, matematika nebo informatika.

Kurzy mají akreditaci MŠMT (č.j. MSMT-33846/2019-2-1151 a  MSMT-24545/2018-2-824).

Obecné informace o kurzech CŽV najdete na webu fakulty. Aktuální informace pro stávající studenty CŽV jsou umístěny v sekci Kombinované studium a CŽV.