Optika;"

Obsah kurzu

Organizační informace

Lektoři: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.; doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.; RNDr. Stanislav Gottwald; RNDr. Petr Kolář, Ph.D.

Máte dotaz? Pište garantce kurzu Jitce Houfkové, jitka.houfkova@matfyz.cuni.cz.