Doktorské studium

Zájemci s ukončeným magisterským studiem se mohou dále vzdělávat v rámci doktorského studijního programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky. Studium učí studenty samostatné vědecké a výzkumné práci v oblasti physics education research.

Anotace studijního programu

Bližší informace o studiu

Informace o přijímacím řízení