Hospodářské oddělení

Úřední hodiny

Po   900 – 1200
Út   900 – 1200 1300 – 1500
St   900 – 1200  
Čt   900 – 1200 1300 – 1500
  900 – 1200  

Pokladní hodiny

od 1. 7. do 30. 8. 2024

Po   930 – 1200
Út   930 – 1200  
St   800 – 1200  
Čt   930 – 1200  
  930 – 1200  

→ kontaktní informace

Intrastat

Povinnost hlášení pro Intrastat CZ
dovoz zboží z EU
vývoz zboží do EU

Tiskopis pro přijetí a číselníky pro vyplnění výkazu jsou na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Vyplněný formulář nebo podklady je nutné předat do účtárny do 5. následujícího měsíce po dodání zboží do ČR.

Ing. Miroslav Dykas
vedoucí (linka 1414)

Věcná účtárna:

Dagmar Žerdíková
1. zástupce vedoucího
hlavní účetní (linka 1295)
měsíční a roční účetní závěrka
dílčí přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení
statistické výkazy
kontrola účetnictví
bankovní operace
Ing. Veronika Nedvídková
zástupce hlavní účetní (linka 1415)
dotace na výzkum a vývoj (COOP, PRIMUS, UNCE, GAUK, ostatní)
smluvní výzkum zahraniční i tuzemský
poplatky od studentů
ostatní zdroje (ekonomická činnost a kurzy)
vystavování daňových dokladů odběratelům
statistické výkazy
Daniela Jírů
finanční účetní (linka 1294)
vyúčtování pracovních cest
zálohy na pracovní cesty
cestovní pojištění
zahraniční hosté
účtování silniční daně
Kateřina Řandová
finanční účetní (linka 1297)
příspěvek na vědu a vzdělání
ostatní zdroje (ekonomická činnost a kurzy)
přijaté zahraniční daňové doklady/faktury a zálohy
zahraniční platební styk
Erasmus+ mobility, 4EU+ prefakturace
správa objednávek v iFIS/VERSO
aktualizace číselníků organizací
Ing. Petra Keharová
finanční účetní (linka 1420)
doplňková činnost
zahraniční dotace a granty (ERC, H2020 a ostatní)
účtování skladových zásob
fakturace pronájmu prostor v Profesním domě
Intrastat
Ilona Kolářová
finanční účetní (linka 1296)
účtování vnitřních převodů
dodanění zahraničních daňových dokladů
účtování mezd a stipendií
účtování kofinancování a režie
tuzemský platební styk
bankovní výpisy
Martin Nedoma
finanční účetní (linka 1419)
tuzemské dotace a granty (GAČR, TAČR, OP, VVI a ostatní)
tuzemské a zahraniční dary
spoluřešitelství v rámci UK
spoluřešitelství mimo UK
vnitrofaktury
bankovní operace v ČS
Renata Jandurová
finanční účetní (linka 1293)
agenda platebních karet
Kateřina Doskočilová
finanční účetní (linka 1418)
drobné vydání
přijaté tuzemské daňové doklady/faktury
aktualizace číselníků organizací

Pokladna:

Lenka Fabiánová
pokladní (linka 1290)
příjem a výdej hotovosti v české i zahraniční měně
vypořádání finančních pohledávek a závazků vůči zaměstnancům
přijaté zálohové faktury
informace o kurzech měn

Finanční úsek:

Hana Podolská
rozpočtářka (linka 1261)
tvorba rozpočtů (iFIS, VERSO)
přidělování fakultních čísel zdrojů (účetních zakázek)
zúčtování se státním rozpočtem
Dagmar Janoušková
rozpočtářka (linka 1413)
tvorba rozpočtů (iFIS, VERSO)
přidělování fakultních čísel zdrojů (účetních zakázek)
zúčtování se státním rozpočtem

Úsek správy majetku:

Marie Kurelová
správa majetku (linka 1428)
správa evidence majetku
inventarizace majetku
odpisy
náhradová komise

Externisté:

Ing. Marcela Ryzcová
účtování projektů Operačních programů
Adam Němec
vyúčtování pracovních cest
úprava webu
administrativní činnost