Hospodářské oddělení

Aktuálně (22. 10. 2020)

Dovolujeme si vás touto cestou informovat, že s ohledem na vývoj situace v souvislosti s pandemií COVID 19 a cílem minimalizovat operační riziko nákazy a tím udržet stabilní finanční chod naší fakulty, jsme i my nuceni přejít na směnný provoz práce z domova/práce na pracovišti.

Z výše uvedených důvodů žádáme, aby všechny faktury šly přes podatelnu.

Na faktuře musí být uvedeno:

  • číslo objednávky

nebo

  • číslo smlouvy + zdroje financování.

Vše pojede 100% přes systém VERSO (schvalování atd.)

Pakliže je nutná vaše fyzická návštěva na Hospodářském oddělení, prosíme, abyste vždy příslušným kolegyním zavolali a domluvili se spolu, kdy fyzicky dorazíte.

Současně dochází ke změně pokladních hodin:

Po 930 – 1200
Út 930 – 1200
St 800 – 1200
Čt 930 – 1200
 


→ kontaktní informace

 

Dokumenty

 

Intrastat

Povinnost hlášení pro Intrastat CZ
dovoz zboží z EU
vývoz zboží do EU

Tiskopis pro přijetí a číselníky pro vyplnění výkazu jsou na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Vyplněný formulář nebo podklady je nutné předat do účtárny do 5. následujícího měsíce po dodání zboží do ČR.

Kontaktní informace HO
Pokladna

Pracovní činnosti

Ing. Marcela Ryzcová – Hlavní účetní (linka 1293)
účtování projektů Operačních programů
bankovní operace
účtování smluvního výzkumu
účtování poplatků studentů (včetně anglického studia)
zpracování závěrek a výkazů
statistika a Intrastat
výkazy DPH, kontrolní hlášení
Hana Košová (linka 1294)
cestovní příkazy a zálohy na cestovní příkazy
cestovní pojištění
účtování silniční daně
Martina Bumbová (linka 1420)
účtování doplňkové činnosti (konference, Matfyzpress a ostatní)
zahraniční projekty
Hana Podolská (linka 1261)
rozpočty
přidělování evidenčních čísel akcí
dotace a veřejné prostředky
zahraniční hosté
Lenka Fabiánová (linka 1290)
nárokování požadovaných hotovostí
stravenky
příjem a výdej hotovostí v Kč a cizích měnách
informace o kurzech měn
Marie Kurelová (linka 1428)
evidence majetku
odpisy
náhradová komise
Kateřina Řandová (linka 1297)
účtování dodavatelských faktur
aktualizace číselníků organizací
Dagmar Žerdíková (linka 1295)
účtování projektů GAČR
účtování projektů Operačních programů
účtování institucionální podpory (GAUK, PROGRES, UNCE)
účtování ostatních českých grantů
účtování tuzemských dotací, grantů a projektů včetně OP VVV
platby tuzemských dodavatelských faktur, cestovních příkazů
univerzitní spoluřešitelé
dotace EDS
Ilona Kolářová (linka 1296)
účtování vnitřních převodů
přenesená daňová povinnost
účtování mezd a stipendií
účtování kofinancování a režie
Jitka Rathouská (linka 1419)
účtování drobného vydání
zpracování žádanek a likvidačních listů
Bc. Martina Kejdanová (linka 1415)
účtování faktur dlouhodobého koncepčního rozvoje
vystavování odběratelských faktur