Hospodářské oddělení

Aktuálně

Při plánované návštěvě Hospodářského oddělení prosíme, abyste vždy příslušným kolegyním zavolali a domluvili se spolu, kdy dorazíte.

Pokladní hodiny

Po   930 – 1200
Út   930 – 1200 1300 – 1500
St   800 – 1200  
Čt   930 – 1200 1300 – 1500
  930 – 1200  

→ kontaktní informace

Intrastat

Povinnost hlášení pro Intrastat CZ
dovoz zboží z EU
vývoz zboží do EU

Tiskopis pro přijetí a číselníky pro vyplnění výkazu jsou na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Vyplněný formulář nebo podklady je nutné předat do účtárny do 5. následujícího měsíce po dodání zboží do ČR.

Ing. Miroslav Dykas
vedoucí (linka 1414)
Dagmar Žerdíková
hlavní účetní (linka 1295)
bankovní operace
účtování smluvního výzkumu
účtování poplatků studentů (včetně anglického studia)
zpracování závěrek a výkazů
statistika a Intrastat
výkazy DPH, kontrolní hlášení
účtování projektů GAČR
účtování projektů Operačních programů
účtování ostatních českých grantů
účtování tuzemských dotací, grantů a projektů včetně OP VVV
platby tuzemských dodavatelských faktur, cestovních příkazů
univerzitní spoluřešitelé
dotace EDS
Ing. Veronika Nedvídková
zástupce hlavní účetní (linka 1415)
účtování faktur dlouhodobého koncepčního rozvoje
vystavování odběratelských faktur
účtování platebních karet
účtování institucionální podpory (GAUK, PROGRES, UNCE)
Daniela Jírů
finanční účetní (linka 1294)
cestovní příkazy a zálohy na cestovní příkazy
cestovní pojištění
účtování silniční daně
Kateřina Řandová
finanční účetní (linka 1297)
účtování dodavatelských faktur
aktualizace číselníků organizací
Ing. Petra Keharová
finanční účetní (linka 1420)
účtování doplňkové činnosti (konference, Matfyzpress a ostatní)
zahraniční projekty
Ilona Kolářová
finanční účetní (linka 1296)
účtování vnitřních převodů
přenesená daňová povinnost
účtování mezd a stipendií
účtování kofinancování a režie
Martin Nedoma
finanční účetní (linka 1419)
účtování drobného vydání
zpracování žádanek a likvidačních listů
aktualizace číselníků organizací 
Lenka Fabiánová
pokladní (linka 1290)
nárokování požadovaných hotovostí
příjem a výdej hotovostí v Kč a cizích měnách
informace o kurzech měn
Hana Podolská
rozpočtářka (linka 1261)
rozpočty
přidělování evidenčních čísel akcí
dotace a veřejné prostředky
zahraniční hosté
Dagmar Janoušková
rozpočtářka (linka 1413)
rozpočty
přidělování evidenčních čísel akcí
dotace a veřejné prostředky
zahraniční hosté
Renata Jandurová
finanční účetní (linka 1293)
platební karty
Marie Kurelová
správa majetku (linka 1428)
evidence majetku
odpisy
náhradová komise

Externisté:

Ing. Marcela Ryzcová
  účtování projektů Operačních programů

Adam Němec
  vyúčtování pracovních cest

Emma Kovalčíková
  vyúčtování pracovních cest