Hospodářské oddělení

Pokladní hodiny

→ kontaktní informace

Út   900 – 1200
Čt   900 – 1200

(Omezení od 17. 3. 2020 do odvolání. V naléhavých případech ohlaste svou návštěvu mimo pokladní hodiny na lince 1290.)

 

Dokumenty

 

Intrastat

Povinnost hlášení pro Intrastat CZ
dovoz zboží z EU
vývoz zboží do EU

Tiskopis pro přijetí a číselníky pro vyplnění výkazu jsou na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Vyplněný formulář nebo podklady je nutné předat do účtárny do 5. následujícího měsíce po dodání zboží do ČR.

Kontaktní informace HO
Pokladna

Pracovní činnosti

Ing. Marcela Ryzcová (linka 1293)
účtování projektů Operačních programů
bankovní operace
účtování smluvního výzkumu
účtování poplatků studentů (včetně anglického studia)
Ing. Renata Opičková (linka 1420)
zpracování závěrek a výkazů
účtování doplňkové činnosti (konference a ostatní)
zahraniční projekty
statistika a Intrastat
výkazy DPH, kontrolní hlášení
Hana Podolská (linka 1261)
rozpočty
přidělování evidenčních čísel akcí
dotace a veřejné prostředky
zahraniční hosté
Petra Trojánková (linka 1294)
cestovní příkazy a zálohy na cestovní příkazy
cestovní pojištění
Lenka Fabiánová (linka 1290)
nárokování požadovaných hotovostí
stravenky
příjem a výdej hotovostí v Kč a cizích měnách
informace o kurzech měn
Marie Kurelová (linka 1428)
evidence majetku
odpisy
náhradová komise
Kateřina Řandová (linka 1297)
účtování dodavatelských faktur
aktualizace číselníků organizací
účtování institucionální podpory (GAUK, PROGRES, UNCE)
Dagmar Žerdíková (linka 1295)
účtování projektů GAČR
účtování projektů Operačních programů
účtování ostatních českých grantů
Ilona Kolářová (linka 1296)
účtování vnitřních převodů
přenesená daňová povinnost
účtování mezd a stipendií
účtování kofinancování a režie
Jitka Rathouská (linka 1419)
účtování drobného vydání
zpracování žádanek a likvidačních listů