TEST FORM

Hospodářské oddělení

Cestovní pojištění - roční karta Uniqa Evropa
20. 12. 2013
Cestovní pojištění - roční karta Uniqa Svět
20. 12. 2013
Cestovní pojištění u Uniqa pojišťovny, a.s.
22. 5. 2013
Ceník prací, služeb a materiálu
Návrh na vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku)
XLS
14. 9. 2022
Návrh na vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku)
XLS
14. 9. 2022
Objednávka
22. 11. 2016
Objednávka nad 50 000 Kč
22. 11. 2016
Objednávka mobilních služeb
XLS
30. 9. 2019
Platby platební kartou
14. 3. 2019
Vedlejší výdaje platební kartou při cestě
14. 3. 2019
Plná moc na výplatu peněz
12. 1. 2006
Podpisové vzory osob pověřených k nakládání s veřejnými prostředky
12. 9. 2017
Požadavek na platbu do zahraničí
XLS
29. 7. 2019
Požadavek na proplacení vložného na konferenci v ČR
17. 5. 2013
Požadavek na vystavení faktury
24. 1. 2013
Převodka majetku (jednotná pro všechny druhy majetku)
9. 6. 2011
Průvodní list k faktuře dodavatele
7. 3. 2018
Vyúčtování (drobného vydání bez zálohy, stálé zálohy, mimořádné zálohy)
XLS
7. 3. 2024
Žádost o převod, přeúčtování (Interní sdělení pro hospodářské oddělení)
14. 1. 2021
Evidence služebních cest (Cestovní příkaz / Vyúčtování pracovní cesty)
Doplňková činnost - Přílohy 3, 4 a 5 pro VHČ od 1. 1. 2007
XLS
3. 8. 2023
Travel Insurance – Confirmation of COVID-19 treatment
PDF
14. 7. 2022

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Dohoda o hostování
13. 2. 2023
Závazek k úhradě nákladů na pobyt výzkumného pracovníka na území ČR
13. 2. 2023
Přihláška k habilitačnímu řízení na MFF UK
Přihláška k řízení ke jmenování profesorem na MFF UK
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem
Vzor zvacího dopisu (formální)
9. 11. 2020
Vzor zvacího dopisu (neformální)
4. 7. 2008
Přijetí zahraničního hosta
Pořádání akce s mezinárodní účastí
Academic Visitor Application
PDF
13. 2. 2023
Acknowledgement
9. 11. 2020

Knihovna fakulty

Předávací protokol závěrečných prací odevzdávaných do Knihovny
9. 2. 2010

Oddělení firemní spolupráce

Smlouva o poskytování služeb v oblasti výzkumu
18. 7. 2023
Formulář pro evidenci smluvního výzkumu
18. 7. 2023
Formulář pro evidenci Poskytnuté/Nabyté licenční smlouvy k průmyslovému vlastnictví
13. 4. 2021
Oznámení o vynálezu nebo inovaci

Zaměstnanecké oddělení

Dohoda o pracovní činnosti - odměna za měsíc
31. 1. 2024
Dohoda o pracovní činnosti - odměna za hodinu vykonané práce
31. 1. 2024
Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti
21. 8. 2023
Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
21. 8. 2023
Dohoda o provedení práce - odměna za měsíc
31. 1. 2024
Dohoda o provedení práce - odměna za hodinu vykonané práce
31. 1. 2024
Dohoda o zrušení dohody o provedení práce
21. 8. 2023
Výpověď dohody o provedení práce zaměstnavatelem
21. 8. 2023
Výkaz práce a odpracovaných hodin na DPP/DPČ
21. 8. 2023
Dohoda o výkonu práce na dálku k pracovní smlouvě
PDF
2. 4. 2024
Dohoda o výkonu práce na dálku k pracovní smlouvě dle par. 241a
PDF
2. 4. 2024
Dohoda o výkonu práce na dálku k dohodě o pracovní činnosti
PDF
2. 4. 2024
Dohoda o výkonu práce na dálku k dohodě o provedení práce
PDF
2. 4. 2024
Osobní dotazník
24. 1. 2022
Dovolenka
PDF
22. 3. 2023
Penzijní připojištění, přihláška
PDF
22. 3. 2023
Aktuální znění popisu práce zaměstnance
PDF
22. 3. 2023
Aktuální znění popisu práce zaměstnance po změně
PDF
22. 3. 2023
Výkaz prací externího učitele
PDF
22. 3. 2023
Výstupní list zaměstnance
19. 10. 2021
Závodní preventivní péče na MFF
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna
PDF
22. 3. 2023
Formulář pro změnu čísla účtu
20. 9. 2018
Prohlášení mateřské školy k příspěvku zaměstnavatele
PDF
22. 3. 2023
Žádost o přeúčtování osobních nákladů
13. 9. 2016
Osnova profesního životopisu
18. 2. 2016
Mzdové tabulky pro menší pracoviště (24 zdrojů, 35 osob)
10. 2. 2021
Mzdové tabulky pro větší pracoviště (50 zdrojů, 60 osob)
10. 2. 2021
Návod k použití mzdových tabulek
PDF
27. 4. 2018
Makro k vytvoření přehledové tabulky ze sešitu mezd
7. 1. 2022
Makro k převedení sešitu mezd do jiné verze prázdného sešitu
10. 5. 2018
Návrh mimořádných odměn
18. 11. 2020

Konferenční a společenské centrum „Profesní dům“

Objednávka ubytování
1. 1. 2018

Studijní oddělení

Tiskopisy a formuláře týkající se studia mají vlastní stránku

Nakladatelství MatfyzPress

Objednávka tiskárny – reprostřediska
19. 7. 2012
Další formuláře jsou přílohami Směrnice děkana č. 8/2017 "Ediční řád a ediční činnost MFF UK"

Referát vnitřního auditu

Formuláře jsou přílohami Směrnice děkana č. 15/2020 "Vnitřní kontrolní systém a vnitřní audit"

Správní oddělení

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (přílohy Opatření děkana č. 18/2023)