Seznam benefitů

Přehled navrhovaných benefitů pro Fakultní školu Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen FŠ MFF UK)

Benefity v oblasti pedagogické, vědy a výzkumu

 1. Přístup do knihoven MFF UK a Malach Centra.
 2. Možnost exkurzí a stáží na MFF UK pro studenty a pedagogy FŠ MFF UK.
 3. Zapojení do projektů MFF UK týkajících se oblastí společného zájmu.
 4. Sleva pro zájemce o U3V.
 5. Využití vybavení IFL pro studentské projekty Fakultních škol.
 6. Přednostní právo na rezervaci experimentů pro střední školy.
 7. Podpora při využívání vzdálené fyzikální laboratoře na MFF UK.
 8. Poskytnutí garanta maturitních prací, pokud o to FŠ požádá, a to za předpokladu volných interních kapacit fakulty.
 9. Podpora MFF UK při vyhledávání pedagogických pracovníků pro FŠ.

Benefity v oblasti propagační

 1. Preference FŠ MFF UK u akcí, kde je limitován počet účastníků.
 2. Preference FŠ MFF UK u výjezdních popularizačních akcí MFF UK.
 3. Obousměrná návštěva pro zájemce o studium a využití poradenského servisu.
 4. Nadstandardní informace o údajích z databází AESOP a DAKOS (např. počty studentů na KS, táborech, přijatých či zapsaných studentech, dostudovaných apod.) pro interní využití v rámci informačních kampaní FŠ MFF UK, případně zveřejnění těchto informací v rámci školních mediálních aktivit.

Benefity v oblasti společenské

 1. Sleva při nákupu ve vydavatelství MatfyzPress.
 2. Sleva na pronájem slavnostních prostor Refektáře, Malostranské nám. č. 25, Praha 1.
 3. Oboustranná účast na sportovních a společenských akcích.
 4. Zapůjčení putovních výstav MFF UK.
 5. Zprostředkování setkání s pedagogy z jiných FŠ.
 6. Pozvánky na vybrané akce Matfyz Alumni.