Fakultní školy

Fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále FŠ MFF UK) jsou základní či střední školy, se kterými uzavřela Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (dále jen MFF UK) dohodu o spolupráci. Tato spolupráce je vedena v několika úrovních od možností exkurzí a stáží na MFF UK pro studenty a pedagogy FŠ MFF UK, zapojení do projektů MFF UK, spolupráce při realizování praxí studentů MFF UK až po půjčování putovních výstav s vědeckou tématikou. Podrobné informace viz Formy spolupráce.

Základním dokumentem definujícím vztah mezi MFF UK a FŠ MFF UK, význam FŠ MFF UK, práva a povinnosti obou stran vůči sobě, zdůvodnění udělení Statutu a finanční závazky mezi oběma subjekty je Statut Fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V pravém menu je k nahlédnutí i návrh dohody.

Kontaktovat nás můžete na adrese fakultni-skoly@mff.cuni.cz, nebo využijte odkazu Dotazy v pravém menu.