Kritéria hodnocení

Fakultní školou se může stát libovolná střední či základní škola, která se dlouhodobě věnuje přípravě studentů s důrazem na přírodní vědy, zejména matematiku, deskriptivní geometrii, fyziku či informatiku.

O návrhu na udělení titulu rozhodují členové Pracovní skupiny pro fakultní školy při MFF UK podle výsledků hodnocených kritérií.

Fakultní škola MFF UK nese toto označení na základě kvality výuky, kvality pedagogů, studentů a absolventů.

Hodnotící kritéria lze rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. Maximální možný součet je 200 bodů (150 bodů z kvantitativního hodnocení a 50 bodů z kvalitativního hodnocení) pro přidělení titulu „Fakultní škola Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy“ je třeba získat alespoň 100 bodů v celkovém součtu.

Kvantitativní bodové hodnocení určují procentní podíly dle níže uvedených hledisek (max 150 bodů):

Max. 60 bodů Vychází z poměru přijatých a skutečně zapsaných studentů k 30. září daného kalendářního roku a poměru přijatých a skutečně zapsaných studentů za poslední 3 akademické roky.
Max. 75 bodů Souhrn výsledků soutěží zaznamenaných ve fakultní databázi AESOP, zahrnující výsledky olympiád, mezinárodních soutěží, soutěží organizovaných MFF UK, korespondenčních seminářů), vztažených ke konkrétní škole za období posledních tří akademických let.
Max. 15 bodů Počet pedagogických praxí realizovaných na škole v uplynulých třech akademických letech. Počet společných realizovaných projektů či grantů.

Kvalitativní hodnocení (max. 50 bodů)

Max. 25 bodů Kvalitativní hodnocení pracovišti MFF UK (týmové hodnocení vybraných pracovišť MFF UK: Katedra didaktiky matematiky, Katedra didaktiky fyziky, Katedra softwaru a výuky matematiky).
Max. 25 bodů Kvalitativní hodnocení členy Pracovní skupiny pro fakultní školy při MFF UK.