Kritéria hodnocení

Fakultní školou se může stát libovolná střední či základní škola, která se dlouhodobě věnuje přípravě studentů s důrazem na přírodní vědy, zejména matematiku, deskriptivní geometrii, fyziku či informatiku.

O návrhu na udělení titulu rozhodují členové Pracovní skupiny pro fakultní školy při MFF UK podle výsledků hodnocených kritérií.

Fakultní škola MFF UK nese toto označení na základě kvality výuky, kvality pedagogů, studentů a absolventů.

Hodnotící kritéria lze rozdělit na kvantitativní, kvalitativní a evaluační dotazník. Maximální možný součet je 200 bodů (75 bodů z kvantitativního hodnocení, 50 bodů z kvalitativního hodnocení a 75 bodů z evaluačního dotazníku) pro přidělení titulu „Fakultní škola Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy“ je třeba získat alespoň 100 bodů v celkovém součtu.

Kvantitativní hodnocení (max 75 bodů)

Max. 60 bodůPočet studentů zapsaných ke studiu na MFF za poslední 3 akademické roky. Údaje jsou získané ze SISu. Metodika přidělování bodů: škola, ze které se za sledované období zapsalo ke studiu nejvíce studentů, získá největší počet bodů; ostatním školám budou body rozděleny poměrově.
Max. 15 bodůPočet pedagogických praxí realizovaných na škole v uplynulých třech akademických letech. Údaje jsou získané z pedagogických kateder. Metodika přidělování bodů: škola, na které se za sledované období proběhlo nejvíce pedagogických praxí, získá největší počet bodů; ostatním školám budou body rozděleny poměrově.

Kvalitativní hodnocení (max. 50 bodů)

Max. 25 bodůKvalitativní hodnocení pracovišti MFF UK (týmové hodnocení vybraných pracovišť MFF UK: Katedra didaktiky matematiky, Katedra didaktiky fyziky, Katedra softwaru a výuky matematiky).
Max. 25 bodůKvalitativní hodnocení členy Pracovní skupiny pro fakultní školy při MFF UK.

Evaluační dotazník (max. 75 bodů)

  • Evaluační dotazník vyplňují školy, které mají zájem stát se fakultní školou a stávající fakultní školy, které mají zájem o prodloužení Dohod o spolupráci
  • Sledované období: 3 školní roky u nových zájemců; 1 školní rok u stávajících škol (školám bude dotazník rozeslán vždy v září k doplnění aktivit za předchozí školní rok)