Aktuality

Předsedkyně GA ČR ocenila dr. Michala Pavelku
24. září 2020

Dr. Michal Pavelka z Matematického ústavu UK včera v malostranském refektáři převzal Cenu předsedkyně GA ČR. Prestižní ocenění získal za výzkum víceškálové nerovnovážné termodynamiky.

V ČSSVK Matfyz zabodoval
21. září 2020

11. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice hostila v letošním roce FJFI ČVUT Praha. Akce proběhla pouze elektronicky s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.

Inaugurace nového děkana
10. září 2020

Včera byl do funkce děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK slavnostně jmenován doc. Mirko Rokyta. Vystřídal tak ve funkci dosavadního šéfa fakulty prof. Jana Kratochvíla.

Překladač z Matfyzu dohání v kvalitě běžné překladatele
8. září 2020

Prestižní vědecký časopis Nature Communications publikoval studii realizovanou na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, která představila anglicko-český překladač CUBBITT založený na neuronových sítích, jenž při překladu novinových zpráv dosahuje kvality srovnatelné s výstupem profesionálních překladatelů. V zaslepeném testu byly automatické překlady hodnotiteli označeny jako v průměru o něco méně plynulé, ale obsahově mírně přesnější než překlady lidské.

Nové vedení MFF UK se ujímá úřadu
7. září 2020

Od 6. 9. 2020 má Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy oficiálně nového děkana, kterým je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. Spolu s ním zahajuje činnost také nové kolegium.

Pražská letní škola diskrétní matematiky v době koronaviru
7. září 2020

Informatický ústav Univerzity Karlovy ve spolupráci s Matematickým ústavem AV ČR pořádaly poslední srpnový týden třetí ročník Prague Summer School on Discrete Mathematics. Na rozdíl od prvních dvou ročníků, konaných v letech 2016 a 2018, se více než šedesát účastníků z pěti kontinentů a oba přednášející účastnili pouze virtuálně pomocí platformy Zoom.

Překvapivá dynamika smykových trhlin
1. září 2020

Zemětřesení se může chovat jako bumerang a nebývalou rychlostí se vrátit na místo svého vzniku. Vyplývá to z mezinárodní studie, kterou začátkem srpna zveřejnil prestižní časopis Nature Geoscience.

Cena L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě putuje na Matfyz
26. srpna 2020

Doktorka Lucie Augustovičová z Katedry chemické fyziky a optiky MFF UK patří k trojici laureátek 14. ročníku soutěže L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.

Zemřel profesor Pavel Goralčík
25. srpna 2020

Dne 18. srpna zemřel v Praze ve věku 80 let po dlouhé nemoci Pavel Goralčík, profesor na francouzské Université de Rouen v Normandii.

ICHEP 2020: Úspěch online
7. srpna 2020

Největší mezinárodní konference zaměřená na částicovou fyziku se letos poprvé uskutečnila pouze online. Virtuální prostor poskytl nové možnosti pro experimentování a jednu z nejprestižnějších vědeckých konferencí otevřel široké veřejnosti.

Praha podpoří výzkum chatbotů
23. července 2020

Rozvoj hlasových asistentů je cílem nového výzkumného projektu, na kterém se podílejí vědci z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK a experti z pražské technologické firmy Agnostix.

Praxe velkého třesku pro všechny
20. července 2020

Největší oborová konference částicové fyziky ICHEP 2020 proběhne letos pouze on-line. Díky tomu však bude mimořádný program pro veřejnost na pomezí fyziky, filozofie a umění přístupný úplně všem.

Libuše předpoví tepelný ostrov i vývoj smogové situace v hlavním městě
14. července 2020

Vědci z Matematicko-fyzikální fakulty UK představili nový meteorologický portál zaměřený na Prahu. Libuše nabídne obyvatelům metropole lokalizovanou předpověď počasí a kvality ovzduší v kilometrovém rozlišení.

Kvantové tunelování v komplexním čase
8. července 2020

Physical Review Letters publikoval článek autorů z ÚČJF MFF UK a ÚFP AV ČR, který se věnuje popisu kvantového tunelování v komplexním čase. Teoretická práce zakládá východisko pro pokročilé experimentování v oblasti attosekundové metrologie.

Prof. Krajíček převzal stříbrnou medaili UK
1. července 2020

Profesor Jan Krajíček z Katedry algebry MFF UK patří mezi dvanáct osobností, které minulý čtvrtek ocenil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Stříbrná medaile mu byla udělena za významné dílo v oboru algebry a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.