Aktuality

Profesor Tichý převzal pamětní medaili UK
24. března 2023

Vědecká rada Univerzity Karlovy včera ocenila profesora Milana Tichého za významný přínos v oboru fyziky povrchů a plazmatu a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Vlivný ansámbl z Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů
24. března 2023

Kolektiv autorů z Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů získal ocenění „IEEE Computer Society TCSE Most Influential Paper Award“ na konferenci 20th IEEE International Conference on Software Architectures (ICSA 2023).

Siemens ocenil profesora Podolského jako nejlepšího pedagoga
23. března 2023

Profesor Jiří Podolský z Ústavu teoretické fyziky MFF UK byl oceněn v rámci 25. ročníku udílení Cen Wernera von Siemense.

Charles Translator for Ukraine získal cenu za propagaci
13. března 2023

Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK získal za rok 2022 projekt autorského týmu z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Charles Translator for Ukraine. Kromě bohatého uplatnění v praxi zaznamenal také široký mediální ohlas.

Doktorandka Matfyzu byla zvolena do nové EMS Young Academy
9. března 2023

EMS Young Academy (EMYA), kterou v letošním roce zřídila Evropská matematická společnost (European Mathematical Society; EMS) za účelem podpory mladých matematiků z Evropy, má první třicítku členů. Je mezi nimi i zástupkyně Matfyzu dr. Hana Turčinová z Katedry matematické analýzy.

Strouhalovská přednáška o nekontaktní mikroskopii atomárních sil
6. března 2023

Zasedání Vědecké rady MFF UK ve středu 1. března předcházela tradiční slavnostní přednáška, kterou proslovil docent Martin Setvín z Katedry fyziky povrchů a plazmatu.

Jeden den s fyzikou se vrátil na Matfyz
17. února 2023

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů. Takový byl Jeden den s fyzikou, který se na Matfyzu uskutečnil ve čtvrtek 9. února.

Nová éra SERS a TERS spektroskopie v nanometrické škále
13. února 2023

Časopis Chemical Reviews publikoval rozsáhlou studii o nových směrech a perspektivách spektroskopických metod SERS a TERS. Hlavními autory článku jsou prof. Marek Procházka z Fyzikálního ústavu UK a prof. Yukihiro Ozaki z japonské Kwansei Gakuin University.

Zemřel doktor Jan Kašpar
7. února 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 1. února 2023 zemřel ve věku 81 let RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Zemřel doktor Karel Závěta
3. února 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 1. února 2023 zemřel ve věku nedožitých 90 let RNDr. Karel Závěta, CSc.

Centrum vizuální historie Malach je již 13 let otevřeno pro badatele i veřejnost
1. února 2023

Centrum vizuální historie Malach při Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK je již 13 let otevřeno pro badatele i veřejnost. Na konferenci, jež proběhla 30. ledna v Refektáři budovy Matfyzu na Malé Straně, shrnuli jeho koordinátoři dosavadní aktivity a nastínili plány do budoucna.

Středoškoláci prožili den s informatikou a matematikou
31. ledna 2023

Po dvouleté pauze se do malostranské budovy Matfyzu vrátil Jeden den s informatikou a matematikou. Popularizační akce představila témata a výzkumné problémy, kterými se zabývají vědci a studenti MFF UK.

Malá galerie vědeckého obrazu zve na jubilejní 100. výstavu
25. ledna 2023

Malá galerie vědeckého obrazu (MGVO) byla na MFF UK otevřena v prosinci roku 2004, nedávno tedy dosáhla plnoletosti. Významnějším faktem, svědčícím o její vitálnosti, je však počet výstav – zanedlouho bude zahájena již 100. výstava. Umělecká díla Mgr. Aleše Svobody budou na Matfyzu vystavena až do konce března.

Matfyz hostil krajské kolo Matematické olympiády
16. ledna 2023

V úterý 10. ledna 2023 se na Matfyzu uskutečnila krajská kola kategorie A již 72. ročníku Matematické olympiády.