Prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.

Matouškovská přednáška

Matouškovská přednáška se koná od roku 2024. Prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. (10. 3. 1963 – 9. 3. 2015) byl profesorem MFF UK a ETH v Curychu. Byl jedním z nejvýznamnějších českých informatiků a matematiků na přelomu 20. a 21. století. Napsal řadu oceňovaných monografií a učebnic zejména v oblasti teoretické informatiky. Podstatně se zasloužil o výuku a rozvoj informatické sekce MFF UK.

Přehled přednášejících

2024
Prof. Gil Kalai, Hebrew University of Jerusalem, Yale University
Tverberg theorem: results and problems