Prof. Dr. Čeněk Strouhal

Strouhalovská přednáška

Tradice Strouhalovské přednášky byla založena v roce 1998, v roce devadesátého výročí přednášky proslovené Prof. Dr. Čeňkem Strouhalem (10. 4. 1850 – 23. 1. 1922) u příležitosti slavnostního otevření prvního českého Fysikálního ústavu University Karlo-Ferdinandovy, o jehož vybudování se rozhodující měrou zasloužil.

Přehled přednášejících

1998
Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Heteroepitaxní vrstvy. Modelové studie ve fyzice tenkých vrstev a povrchů
1999
Prof. RNDr. Vladislav Čápek, DrSc.
Maxwellův démon po 132 letech ve světle nových výsledků
2000
Doc. Bedřich Velický, CSc.
Kvantové a klasické vlny v náhodných prostředích
2001
RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Měření vlastností nejtěžších elementárních částic
2002
Doc. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Seismické vlny a modelování řeckých zemětřesení
2003
Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Metamagnetismus
2004
Doc. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Dvojhvězdy jako nástroj i předmět výzkumu hvězd
2005
Prof. RNDr. Josef Štěpánek, DrSc.
Inspirace fyziky biologií: nanostruktury a molekulární stroje
2006
Prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
Procesy samouspořádání při epitaxním růstu polovodičů
2007
Prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Kvantová turbulence
2008
Prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc.
Objev zdrojů kosmického záření: Experiment HESS
2009
Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Vzájemné přepojování magnetických polí – nejvýznamnější proces v kosmickém prostředí
2010
Prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
Rodiny a páry mezi asteroidy
2011
Doc. Ing. František Bečvář, DrSc.
Kvantový chaos a jeho projevy v chování neutronových rezonancí
2012
Doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Nejmenší molekulární anion aneb od tvorby molekul ke vzniku prvních hvězd
2013
Doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Optospintronika – cesta k femtomagnetismu
2014
Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
Koherentní optická spektroskopie světlosběrných antén: pro a proti kvantové biologie
2015
Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
Ultramikroskopie a spektroskopie jednotlivých nanoobjektů
2016
RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.
Ledové měsíce Jupiteru a Saturnu: geofyzikální pohled
2017
Prof. Mark A. Novotny, Ph.D.
Adiabatic Quantum Computers in 2017: Huge Advance or All Hype?
2018
Prof. Richard M. Stratt
Molecules are fast, so how can liquids be slow?
2019
Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.
From one to infinity: Towards highly accurate description of molecular solids
2020
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.
Explosions in the universe
2021
Prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Current challenges of low-dimensional magnetism
2022
Prof. Jens Hesselbjerg Christensen
Climate change unfolding – a physics approach
2023
Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.
Noncontact atomic force microscopy: Imaging and manipulating single atoms and electrons
2024
Doc. RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
Light enters electron microscopy