Ceremonial Lectures

 

Prof. RNDr. Vojtěch Jarník, DrSc.

Jarník's lecture

The tradition of Jarník's lectures was founded in 2002. Professor Vojtěch Jarník (22. 12. 1897 – 22. 9. 1970) was one of the most outstanding teaching and scientific personalities at the Charles University during 20th century. The reference to Jarnik’s name in connection with prestigious mathematical lectures justly reflects his distinguished legacy.

The lecture opens the first session of the Scientific Council of the Faculty of Mathematics and Physics at the beginning of each academic year and is held at the so-called Jarník’s lecture hall (M1) in the building of the Faculty of Mathematics and Physics, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Lectures delivered by

2002
Prof. Dr. Peter M. Gruber, Vienna University of Technology
Optimal quantization and its applications
2003
Prof. Jana Jurečková, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Testy statistických hypotéz (od matematického problému k aplikacím, speciálně na extrémní jevy)
2004
Prof. Jan Nekovář, Pierre et Marie Curie University (Paris VI)
Za vším hledejme motiv
2005
Prof. Dr. Wolhard Hansen, Bielefeld University
Brown and Green, Probability and Potential
2006
Prof. Miloslav Feistauer, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Numerické modelování interakce proudících tekutin a struktur
2007
Prof. Marie Hušková, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Statistické modely změn
2008
Prof. Jan Slovák, Masaryk University, Faculty of Science
Univerzitní kurzy matematiky v měnícím se světě (úvahy, poznámky, osobní zkušenosti)
2009
Prof. Beloslav Riečan, Matej Bel University in Banska Bystrica
Pravděpodobnosť na MV-algebrách
2010
Prof. Ivan Netuka, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Konvexní množiny a teorie potenciálu
2011
Prof. David E. Edmunds, University of Sussex
Entropy numbers and their applications
2012
Prof. Jan Krajíček, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
The P versus NP problem: Is finding proofs harder than verifying them?
2013
Prof. Jaroslav Nešetřil, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Limity struktur
2014
Prof. Lev Klebanov, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Ill-Posed Problems in Probability
2015
Prof. Eduard Feireisl, Institute of Mathematics of the Czech Academy of Science
Fluids in Motion
2016
Prof. Dr. rer. nat. habil. Lutz Tobiska, Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Germany
Advanced techniques for the numerical solution of singularly perturbed differential equations
2017
Prof. Dr. Hans Georg Feichtinger, University of Vienna, Austria
Fourier Transform in the 21st Century
2018
Prof. Dr. Peter Teichner, Max Planck Institute for Mathematics, Bonn, Germany
Topological phases, field theories and manifold invariants
2019
Prof. Dr. Martin Hairer, Imperial College London
Taming Infinities
2020
Doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D., Katedra algebry, MFF UK
CSPs and Symmetries
2021
Prof. Andrea Cianchi, University of Florence
Symmetry of Solutions to PDEs in Mathematical Physics
2022
Prof. Josef Málek, Charles University
Beyond the incompressible Navier-Stokes equations: Mathematical foundations for flows of non-Newtonian fluids
2023
Prof. Roman Barták, Charles University
Using Formal Grammars in Automated Planning

Prof. Dr. Čeněk Strouhal

Strouhal's lecture

The tradition of Strouhal's lectures was founded in 1998. It was 90 years after Strouhal's lecture delivered on the occasion of inauguration of the first Czech Institute of Physics at the Charles-Ferdinand University. Professor Strouhal (10.4.1850 – 23.1.1922) had a decisive merit in the foundation of the Institute.

Lectures delivered by

1998
Prof. Vladimír Matolín
Heteroepitaxní vrstvy. Modelové studie ve fyzice tenkých vrstev a povrchů
1999
Prof. Vladislav Čápek
Maxwellův démon po 132 letech ve světle nových výsledků
2000
Ass. Prof. Bedřich Velický
Kvantové a klasické vlny v náhodných prostředích
2001
Dr. Rupert Leitner
Měření vlastností nejtěžších elementárních částic
2002
Ass. Prof. Jiří Zahradník
Seismické vlny a modelování řeckých zemětřesení
2003
Prof. Vladimír Sechovský
Metamagnetismus
2004
Ass. Prof. Petr Harmanec
Dvojhvězdy jako nástroj i předmět výzkumu hvězd
2005
Prof. Josef Štěpánek
Inspirace fyziky biologií: nanostruktury a molekulární stroje
2006
Prof. Václav Holý
Procesy samouspořádání při epitaxním růstu polovodičů
2007
Prof. Ladislav Skrbek
Kvantová turbulence
2008
Prof. Ladislav Rob
Objev zdrojů kosmického záření: Experiment HESS
2009
Prof. Zdeněk Němeček
Vzájemné přepojování magnetických polí – nejvýznamnější proces v kosmickém prostředí
2010
Prof. David Vokrouhlický
Rodiny a páry mezi asteroidy
2011
Ass. Prof. František Bečvář
Kvantový chaos a jeho projevy v chování neutronových rezonancí
2012
Ass. Prof. Martin Čížek
Nejmenší molekulární anion aneb od tvorby molekul ke vzniku prvních hvězd
2013
Ass. Prof. Petr Němec
Optospintronika – cesta k femtomagnetismu
2014
Dr. Tomáš Mančal
Koherentní optická spektroskopie světlosběrných antén: pro a proti kvantové biologie
2015
Prof. Jan Valenta
Ultramikroskopie a spektroskopie jednotlivých nanoobjektů
2016
RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.
Ledové měsíce Jupiteru a Saturnu: geofyzikální pohled
2017
Prof. Mark A. Novotny, Ph.D.
Adiabatic Quantum Computers in 2017: Huge Advance or All Hype?
2018
Prof. Richard M. Stratt
Molecules are fast, so how can liquids be slow?
2019
Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.
From one to infinity: Towards highly accurate description of molecular solids
2020
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.
Explosions in the universe
2021
Prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Current challenges of low-dimensional magnetism
2022
Prof. Jens Hesselbjerg Christensen
Climate change unfolding – a physics approach
2023
Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.
Noncontact atomic force microscopy: Imaging and manipulating single atoms and electrons
2024
Doc. RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
Light enters electron microscopy
 

Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Czech Republic
VAT ID: CZ00216208

HR Award at Charles University

4EU+ Alliance