Prof. RNDr. Vojtěch Jarník, DrSc.

Jarníkovská přednáška

Tradice Jarníkovské přednášky byla založena v roce 2002. Prof. RNDr. Vojtěch Jarník, DrSc. (22. 12. 1897 – 22. 9. 1970) je jednou z nejvýznamnějších učitelských a vědeckých osobností na Univerzitě Karlově ve 20. století. Připomenutí jeho jména v souvislosti s prestižní matematickou přednáškou je důstojné a úměrné odkazu, který V. Jarník zanechal.

Přehled přednášejících

2002
Prof. Dr. Peter M. Gruber, TU Vídeň
Optimal quantization and its applications
2003
Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., MFF UK
Testy statistických hypotéz (od matematického problému k aplikacím, speciálně na extrémní jevy)
2004
Prof. Jan Nekovář, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
Za vším hledejme motiv
2005
Prof. Dr. Wolhard Hansen, Univerzita Bielefeld
Brown and Green, Probability and Potential
2006
Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., MFF UK
Numerické modelování interakce proudících tekutin a struktur
2007
Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc., MFF UK
Statistické modely změn
2008
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., PřF MU
Univerzitní kurzy matematiky v měnícím se světě (úvahy, poznámky, osobní zkušenosti)
2009
Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., UMB Banská Bystrica
Pravděpodobnosť na MV-algebrách
2010
Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., MFF UK
Konvexní množiny a teorie potenciálu
2011
Prof. David E. Edmunds, University of Sussex
Entropy numbers and their applications
2012
Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., MFF UK
The P versus NP problem: Is finding proofs harder than verifying them?
2013
Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult., MFF UK
Limity struktur
2014
Prof. RNDr. Lev Klebanov, DrSc., MFF UK
Ill-Posed Problems in Probability
2015
Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Tekutiny v pohybu/Fluids in Motion
2016
Prof. Dr. rer. nat. habil. Lutz Tobiska, Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Germany
Advanced techniques for the numerical solution of singularly perturbed differential equations
2017
Prof. Dr. Hans Georg Feichtinger, University of Vienna, Austria
Fourier Transform in the 21st Century
2018
Prof. Dr. Peter Teichner, Max Planck Institute for Mathematics, Bonn, Germany
Topological phases, field theories and manifold invariants
2019
Prof. Dr. Martin Hairer, Imperial College London
Taming Infinities
2020
Doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D., Katedra algebry, MFF UK
CSPs and Symmetries
2021
Prof. Andrea Cianchi, University of Florence
Symmetry of Solutions to PDEs in Mathematical Physics
2022
Prof. Josef Málek, Univerzita Karlova
Beyond the incompressible Navier-Stokes equations: Mathematical foundations for flows of non-Newtonian fluids
2023
Prof. Roman Barták, Univerzita Karlova
Using Formal Grammars in Automated Planning