Jarníkovská přednáška

Tradice Jarníkovské přednášky byla založena v roce 2002. Prof. RNDr. Vojtěch Jarník, DrSc. (22. 12. 1897 – 22. 9. 1970) je jednou z nejvýznamnějších učitelských a vědeckých osobností na Univerzitě Karlově ve 20. století. Připomenutí jeho jména v souvislosti s prestižní matematickou přednáškou je důstojné a úměrné odkazu, který V. Jarník zanechal. Přednáška se koná vždy před prvním zasedáním vědecké rady MFF v novém akademickém roce v posluchárně V. Jarníka (M1) v budově MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Přehled přednášejících

2002
Prof. Dr. Peter M. Gruber, TU Vídeň
Optimal quantization and its applications
2003
Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., MFF UK
Testy statistických hypotéz (od matematického problému k aplikacím, speciálně na extrémní jevy)
2004
Prof. Jan Nekovář, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
Za vším hledejme motiv
2005
Prof. Dr. Wolhard Hansen, Univerzita Bielefeld
Brown and Green, Probability and Potential
2006
Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., MFF UK
Numerické modelování interakce proudících tekutin a struktur
2007
Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc., MFF UK
Statistické modely změn
2008
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., PřF MU
Univerzitní kurzy matematiky v měnícím se světě (úvahy, poznámky, osobní zkušenosti)
2009
Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., UMB Banská Bystrica
Pravděpodobnosť na MV-algebrách
2010
Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., MFF UK
Konvexní množiny a teorie potenciálu
2011
Prof. David E. Edmunds, University of Sussex
Entropy numbers and their applications
2012
Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., MFF UK
The P versus NP problem: Is finding proofs harder than verifying them?
2013
Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult., MFF UK
Limity struktur
2014
Prof. RNDr. Lev Klebanov, DrSc., MFF UK
Ill-Posed Problems in Probability
2015
Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Tekutiny v pohybu/Fluids in Motion
2016
Prof. Dr. rer. nat. habil. Lutz Tobiska, Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Germany
Advanced techniques for the numerical solution of singularly perturbed differential equations
2017
Prof. Dr. Hans Georg Feichtinger, University of Vienna, Austria
Fourier Transform in the 21st Century

Prof. RNDr. Vojtěch Jarník, DrSc.