Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Zahájená habilitační řízení

RNDr. Jiří Prchal, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 24. 05. 2021
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. MFF UK fyzika – astronomie a astrofyzika 24. 05. 2021
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 24. 05. 2021
Mgr. Michal Žák, Ph.D. MFF UK, ČHMÚ, Česká televize fyzika – meteorologie a klimatologie 06. 05. 2021
RNDr. Jan Kunc, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kvantová optika a optoelektronika 06. 05. 2021
Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 13. 01. 2021
Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur 13. 01. 2021
Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. MFF UK algebra, teorie čísel a matematická logika 13. 01. 2021
Andreas Emil Feldmann, Dr. MFF UK computer science – theoretical computer science 14. 12. 2020

Habilitační řízení před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 02. 06. 2021
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 02. 06. 2021
Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 02. 06. 2021
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. MFF UK + ÚVGZ AV ČR meteorologie 05. 05. 2021
Doc. Alexander Wilkie, Dr. MFF UK informatika – softwarové systémy 07. 04. 2021
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. MFF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 03. 03. 2021
Mgr. Martin Mareš, Ph.D MFF UK didaktika a historie matematiky a informatiky 03. 02. 2021

Jmenován docentem/Jmenována docentkou

RNDr. Martin Žofka, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 01. 06. 2021
RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 01. 05. 2021
Mgr. Marek Cúth, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 01. 05. 2021
Mgr. Jan Hubička, Ph.D. MFF UK + SUSE informatika – teoretická informatika 01. 05. 2021
RNDr. Martin Kruliš, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 01. 05. 2021
Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 01. 05. 2021
Ing. Michal Malinský, Ph.D. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 01. 05. 2021
RNDr. David Hoksza, Ph.D. MFF UK + Uni Luxembourg informatika – softwarové systémy 01. 05. 2021
RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. MFF UK geofyzika 01. 05. 2021
RNDr. Karel Carva, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 11. 2020
Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. MFF UK informatika – matematická lingvistika 01. 11. 2020
RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. MFF UK matematika – matematické modelování a numerická matematika 01. 08. 2020
RNDr. David Schmoranzer, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 08. 2020
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 01. 05. 2020
RNDr. Pavel Parízek, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 01. 05. 2020
Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 01. 04. 2020
RNDr. Michal Pešta, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 04. 2020
Mgr. Petr Gregor, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 01. 03. 2020
Mgr. Martin Setvín, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 01. 03. 2020
RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 02. 2020
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 01. 01. 2020
RNDr. Jan Večeř, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 06. 2019
RNDr. Martin Branda, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 06. 2019
RNDr. Dalibor Nosek, Dr. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 01. 05. 2019
Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 01. 05. 2019
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 01. 04. 2019
Dr. Marco La Mantia, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 03. 2019
Mgr. Radek Honzík, Ph.D. FF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 03. 2019
RNDr. Peter Kodyš, CSc. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 01. 02. 2019
RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. MFF UK informatika – matematická lingvistika 01. 02. 2019
Mgr. Pavel Růžička, Ph.D. MFF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 01. 2019
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. ÚFP AV ČR fyzika – fyzika plazmatu 01. 01. 2019
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. FJFI ČVUT matematika – matematická analýza 01. 10. 2018
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. MFF UK matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky 01. 10. 2018
Ing. Marek Omelka, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 05. 2018
RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D. TF ČZU matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 08. 2018
Mgr. Martin Spousta, Ph.D. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 01. 05. 2018
RNDr. Martin Vlach, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 05. 2018
RNDr. Martin Tancer, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 01. 03. 2018
RNDr. František Němec, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika plazmatu 01. 03. 2018
RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 01. 12. 2017
Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 01. 02. 2018
RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. MFF UK informatika – matematická lingvistika 01. 10. 2017
Ing. Patrik Dobroň, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 10. 2017
Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. MFF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 10. 2017
Mgr. Josef Ďurech, Ph. D. MFF UK astronomie a astrofyzika 01. 10. 2017
RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. MFF UK matematika – matematika - geometrie a topologie 01. 10. 2017
Dr.Ing. Hans Raj Tiwary, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 01. 07. 2017
RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 01. 05. 2017
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. ÚTIA AV ČR matematika – matemat. modelování a numer. matematika 01. 04. 2017

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 02. 06. 2021
doc. Alfredo Iorio, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 02. 06. 2021
doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc. MFF UK, AV ČR, ČVUT matematika – matematické modelování a numerická matematika 02. 06. 2021
doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. MFF UK geofyzika 13. 01. 2021
doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 15. 11. 2020

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 07. 04. 2021

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 27. 05. 2021
doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc. FJFI ČVUT v Praze matematika – matematická analýza 27. 05. 2021

Jmenován profesorem/Jmenována profesorkou

doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 15. 12. 2020
doc. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. MFF UK matematika – geometrie a topologie 15. 12. 2020
doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 02. 07. 2020
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur 02. 07. 2020
doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 02. 07. 2020
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 28. 11. 2019
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 28. 11. 2019
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 23. 05. 2019
doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 05. 12. 2018
doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika molekulárních a biolog. struktur 05. 12. 2018
doc. RNDr. Pavel Javorský, Dr. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 14. 06. 2018
doc. Mgr. RNDr. Pavel Krtouš, Ph. D. MFF UK fyzika – fyzika - teoretická fyzika 13. 12. 2017
doc. RNDr. Jakub Čížek, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 13. 12. 2017
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. FZÚ AV ČR fyzika – kvantová optika a optoelektronika 13. 12. 2017
doc. Ing. Petr Tůma, Dr. MFF UK informatika – softwarové systémy 19. 06. 2017
doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. MFF UK matematika – matematická analýza 19. 06. 2017

VR řízení zastavila

RNDr. Viktor Johánek, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 06. 11. 2019
doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc. MFF UK astronomie a astrofyzika 04. 01. 2017