Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Zahájená habilitační řízení

Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D. MFF UK Astronomie a astrofyzika 24. 02. 2022
RNDr. Martin Kozák, Ph.D. MFF UK Fyzika – kvantová optika a optoelektronika 14. 02. 2022
RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. MFF UK Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 14. 02. 2022
Sebastian Schwarzacher, Dr. MFF UK Matematika – matematická analýza 14. 02. 2022
RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. MFF UK Matematika – matematické modelování a numerická matematika 20. 12. 2021
Mgr. Petr Honzík, Ph.D. MFF UK Matematika – matematická analýza 20. 12. 2021
RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika plazmatu 20. 12. 2021
RNDr. Martin Balko, Ph.D. MFF UK Informatika – teoretická informatika 20. 12. 2021
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 20. 12. 2021
RNDr. Peter Minárik, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 15. 11. 2021
Mgr. Peter Huszár, Ph.D. MFF UK Meteorologie 15. 11. 2021
RNDr. Dušan Pokorný, Ph.D. MFF UK Matematika – matematická analýza 18. 10. 2021
RNDr. Marie Běhounková, Ph.D. MFF UK Geofyzika 18. 10. 2021
Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. MFF UK Informatika – teoretická informatika 18. 10. 2021
RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 27. 09. 2021
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. MFF UK Fyzika – teoretická fyzika 29. 09. 2021
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. MFF UK Fyzika – teoretická fyzika 29. 09. 2021
RNDr. Jan Kunc, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kvantová optika a optoelektronika 06. 05. 2021

Habilitační řízení před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

Mgr. David Kubizňák, Ph.D. Perimeter Institute for Theoretical Physics Fyzika – teoretická fyzika 04. 05. 2022
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. MFF UK Fyzika – teoretická fyzika 13. 04. 2022
Mgr. Michal Žák, Ph.D. MFF UK Meteorologie 02. 03. 2022
RNDr. Jiří Prchal, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 02. 03. 2022

Jmenován docentem/Jmenována docentkou

Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 01. 05. 2022
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. MFF UK Fyzika – astronomie a astrofyzika 01. 05. 2022
Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. MFF UK Algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 05. 2022
Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur 01. 04. 2022
Andreas Emil Feldmann, Dr. MFF UK Informatika – teoretická informatika 01. 02. 2022
Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. MFF UK Fyzika – teoretická fyzika 01. 11. 2021
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 11. 2021
PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 11. 2021
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. MFF UK Matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 10. 2021
Doc. Alexander Wilkie, Dr. MFF UK Informatika – softwarové systémy 01. 10. 2021
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. MFF UK + ÚVGZ AV ČR Meteorologie 01. 10. 2021
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. MFF UK Fyzika – teoretická fyzika 01. 06. 2021
RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. MFF UK Matematika – matematická analýza 01. 05. 2021
Mgr. Marek Cúth, Ph.D. MFF UK Matematika – matematická analýza 01. 05. 2021
Mgr. Jan Hubička, Ph.D. MFF UK + SUSE Informatika – teoretická informatika 01. 05. 2021
RNDr. Martin Kruliš, Ph.D. MFF UK Informatika – softwarové systémy 01. 05. 2021
Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D. MFF UK Matematika – matematická analýza 01. 05. 2021
Ing. Michal Malinský, Ph.D. MFF UK Fyzika – subjaderná fyzika 01. 05. 2021
RNDr. David Hoksza, Ph.D. MFF UK + Uni Luxembourg Informatika – softwarové systémy 01. 05. 2021
RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. MFF UK Geofyzika 01. 05. 2021
RNDr. Karel Carva, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 11. 2020
Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. MFF UK Informatika – matematická lingvistika 01. 11. 2020
RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. MFF UK Matematika – matematické modelování a numerická matematika 01. 08. 2020
RNDr. David Schmoranzer, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 08. 2020
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. MFF UK Informatika – softwarové systémy 01. 05. 2020
RNDr. Pavel Parízek, Ph.D. MFF UK Informatika – softwarové systémy 01. 05. 2020
Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. MFF UK Fyzika – teoretická fyzika 01. 04. 2020
RNDr. Michal Pešta, Ph.D. MFF UK Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 04. 2020
Mgr. Petr Gregor, Ph.D. MFF UK Informatika – teoretická informatika 01. 03. 2020
Mgr. Martin Setvín, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 01. 03. 2020
RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 02. 2020
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. MFF UK Informatika – softwarové systémy 01. 01. 2020
RNDr. Jan Večeř, Ph.D. MFF UK Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 06. 2019
RNDr. Martin Branda, Ph.D. MFF UK Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 06. 2019
RNDr. Dalibor Nosek, Dr. MFF UK Fyzika – subjaderná fyzika 01. 05. 2019
Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. MFF UK Informatika – softwarové systémy 01. 05. 2019
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. MFF UK Fyzika – teoretická fyzika 01. 04. 2019
Dr. Marco La Mantia, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 03. 2019
Mgr. Radek Honzík, Ph.D. FF UK Matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 03. 2019
RNDr. Peter Kodyš, CSc. MFF UK Fyzika – subjaderná fyzika 01. 02. 2019
RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. MFF UK Informatika – matematická lingvistika 01. 02. 2019
Mgr. Pavel Růžička, Ph.D. MFF UK Matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 01. 2019
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. ÚFP AV ČR Fyzika – fyzika plazmatu 01. 01. 2019
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. FJFI ČVUT Matematika – matematická analýza 01. 10. 2018
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. MFF UK Matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky 01. 10. 2018
Ing. Marek Omelka, Ph.D. MFF UK Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 05. 2018
RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D. TF ČZU Matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 08. 2018
Mgr. Martin Spousta, Ph.D. MFF UK Fyzika – subjaderná fyzika 01. 05. 2018
RNDr. Martin Vlach, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 05. 2018
RNDr. Martin Tancer, Ph.D. MFF UK Informatika – teoretická informatika 01. 03. 2018
RNDr. František Němec, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika plazmatu 01. 03. 2018
RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. MFF UK Matematika – matematická analýza 01. 12. 2017
Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 01. 02. 2018
RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. MFF UK Informatika – matematická lingvistika 01. 10. 2017
Ing. Patrik Dobroň, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 10. 2017
Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. MFF UK Matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 10. 2017
Mgr. Josef Ďurech, Ph. D. MFF UK Astronomie a astrofyzika 01. 10. 2017
RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. MFF UK Matematika – matematika - geometrie a topologie 01. 10. 2017
Dr.Ing. Hans Raj Tiwary, Ph.D. MFF UK Informatika – teoretická informatika 01. 07. 2017
RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. MFF UK Informatika – teoretická informatika 01. 05. 2017
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. ÚTIA AV ČR Matematika – matemat. modelování a numer. matematika 01. 04. 2017

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. MFF UK Fyzika – subjaderná fyzika 22. 03. 2022
doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. MFF UK Fyzika – subjaderná fyzika 18. 01. 2022
doc. RNDr. František Němec, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika plazmatu 18. 01. 2022
Ing. Martin Vohralík, Ph.D. MFF UK Matematika – matematické modelování a numerická matematika 20. 12. 2021
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. MFF UK Matematika – matematická analýza 18. 10. 2021

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D. Masarykova univerzita Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur 04. 05. 2022
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. MFF UK Meteorologie 04. 05. 2022
doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc. MFF UK, AV ČR, ČVUT Matematika – matematické modelování a numerická matematika 13. 04. 2022
doc. Alfredo Iorio, Ph.D. MFF UK Fyzika – teoretická fyzika 01. 12. 2021
doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. MFF UK Geofyzika 03. 11. 2021
doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. MFF UK Informatika – teoretická informatika 03. 11. 2021

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. MFF UK Informatika – teoretická informatika 27. 01. 2022
doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. MFF UK Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 21. 10. 2021

Jmenován profesorem/Jmenována profesorkou

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. MFF UK Informatika – teoretická informatika 15. 12. 2021
doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc. FJFI ČVUT v Praze Matematika – matematická analýza 15. 12. 2021
doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 15. 12. 2020
doc. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. MFF UK Matematika – geometrie a topologie 15. 12. 2020
doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. MFF UK Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 02. 07. 2020
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur 02. 07. 2020
doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 02. 07. 2020
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. MFF UK Fyzika – subjaderná fyzika 28. 11. 2019
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. MFF UK Informatika – softwarové systémy 28. 11. 2019
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. MFF UK Informatika – softwarové systémy 23. 05. 2019
doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. MFF UK Informatika – teoretická informatika 05. 12. 2018
doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika molekulárních a biolog. struktur 05. 12. 2018
doc. RNDr. Pavel Javorský, Dr. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 14. 06. 2018
doc. Mgr. RNDr. Pavel Krtouš, Ph. D. MFF UK Fyzika – fyzika - teoretická fyzika 13. 12. 2017
doc. RNDr. Jakub Čížek, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika kondenzovaných látek 13. 12. 2017
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. FZÚ AV ČR Fyzika – kvantová optika a optoelektronika 13. 12. 2017
doc. Ing. Petr Tůma, Dr. MFF UK Informatika – softwarové systémy 19. 06. 2017
doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. MFF UK Matematika – matematická analýza 19. 06. 2017

VR řízení zastavila

Mgr. Martin Mareš, Ph.D MFF UK Didaktika a historie matematiky a informatiky
RNDr. Viktor Johánek, Ph.D. MFF UK Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 06. 11. 2019
doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc. MFF UK Astronomie a astrofyzika 04. 01. 2017