Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Zahájená habilitační řízení

Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 22. 07. 2020
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 22. 06. 2020
PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 22. 06. 2020
Doc. Alexander Wilkie, Dr. MFF UK informatika – softwarové systémy 01. 06. 2020
Mgr. Martin Mareš, Ph.D MFF UK didaktika a historie matematiky a informatiky 24. 02. 2020
Ing. Michal Malinský, Ph.D. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 14. 02. 2020
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 27. 01. 2020
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. MFF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 27. 01. 2020
Mgr. Marek Cúth, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 05. 12. 2019
Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 05. 12. 2019
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. MFF UK + ÚVGZ AV ČR meteorologie 25. 10. 2019
Mgr. Jan Hubička, Ph.D. MFF UK + SUSE informatika – teoretická informatika 30. 09. 2019
RNDr. Martin Kruliš, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 27. 09. 2019
RNDr. David Hoksza, Ph.D. MFF UK + Uni Luxembourg informatika – softwarové systémy 23. 09. 2019
RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. MFF UK geofyzika 12. 07. 2019
RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 05. 06. 2019

Habilitační řízení před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

RNDr. Karel Carva, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 03. 06. 2020
Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. MFF UK informatika – matematická lingvistika 03. 06. 2020

Jmenován/a docentem

RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. MFF UK matematika – matematické modelování a numerická matematika 01. 08. 2020
RNDr. David Schmoranzer, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 08. 2020
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 01. 05. 2020
RNDr. Pavel Parízek, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 01. 05. 2020
Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 01. 04. 2020
RNDr. Michal Pešta, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 04. 2020
Mgr. Petr Gregor, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 01. 03. 2020
Mgr. Martin Setvín, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 01. 03. 2020
RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 02. 2020
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 01. 01. 2020
RNDr. Jan Večeř, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 06. 2019
RNDr. Martin Branda, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 06. 2019
RNDr. Dalibor Nosek, Dr. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 01. 05. 2019
Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 01. 05. 2019
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 01. 04. 2019
Dr. Marco La Mantia, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 03. 2019
Mgr. Radek Honzík, Ph.D. FF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 03. 2019
RNDr. Peter Kodyš, CSc. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 01. 02. 2019
RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. MFF UK informatika – matematická lingvistika 01. 02. 2019
Mgr. Pavel Růžička, Ph.D. MFF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 01. 2019
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. ÚFP AV ČR fyzika – fyzika plazmatu 01. 01. 2019
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. FJFI ČVUT matematika – matematická analýza 01. 10. 2018
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. MFF UK matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky 01. 10. 2018
Ing. Marek Omelka, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 01. 05. 2018
RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D. TF ČZU matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 08. 2018
Mgr. Martin Spousta, Ph.D. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 01. 05. 2018
RNDr. Martin Vlach, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 05. 2018
RNDr. Martin Tancer, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 01. 03. 2018
RNDr. František Němec, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika plazmatu 01. 03. 2018
RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 01. 12. 2017
Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 01. 02. 2018
RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. MFF UK informatika – matematická lingvistika 01. 10. 2017
Ing. Patrik Dobroň, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 10. 2017
Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. MFF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 01. 10. 2017
Mgr. Josef Ďurech, Ph. D. MFF UK astronomie a astrofyzika 01. 10. 2017
RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. MFF UK matematika – matematika - geometrie a topologie 01. 10. 2017
Dr.Ing. Hans Raj Tiwary, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 01. 07. 2017
RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 01. 05. 2017
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. ÚTIA AV ČR matematika – matemat. modelování a numer. matematika 01. 04. 2017

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 22. 06. 2020
doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 14. 02. 2020
doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc. FJFI ČVUT v Praze matematika – matematická analýza 03. 10. 2019

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Univerzity Karlovy

doc. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. MFF UK matematika – geometrie a topologie 24. 09. 2020
doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 01. 07. 2020

Jmenován/a profesorem

doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 02. 07. 2020
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur 02. 07. 2020
doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 02. 07. 2020
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 28. 11. 2019
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 28. 11. 2019
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 23. 05. 2019
doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 05. 12. 2018
doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika molekulárních a biolog. struktur 05. 12. 2018
doc. RNDr. Pavel Javorský, Dr. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 14. 06. 2018
doc. Mgr. RNDr. Pavel Krtouš, Ph. D. MFF UK fyzika – fyzika - teoretická fyzika 13. 12. 2017
doc. RNDr. Jakub Čížek, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 13. 12. 2017
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. FZÚ AV ČR fyzika – kvantová optika a optoelektronika 13. 12. 2017
doc. Ing. Petr Tůma, Dr. MFF UK informatika – softwarové systémy 19. 06. 2017
doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. MFF UK matematika – matematická analýza 19. 06. 2017

VR řízení zastavila

RNDr. Viktor Johánek, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 06. 11. 2019
doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc. MFF UK astronomie a astrofyzika 04. 01. 2017