Pomoc postiženým válkou na Ukrajině

Psychologické a poradenské služby fakultní koordinátorky poradenských služeb MFF UK
se v současné době týkají také pomoci všem, které nějak zasáhla válka na Ukrajině.
MFF poskytuje aktuálně podporu v následující podobě:

Psychologickou a poradenskou podporu v důsledku války na Ukrajině:

 1. Studentům zasaženým přímo válečnými událostmi

  Jsme připraveni vám poskytnout péči v případě prožívání častých reakcí na současnou situaci:
  šok, traumata, strach o příbuzné, o budoucnost, pocity bezmoci, úzkosti, vzteku i viny.
  S psychologickou péčí počítáme dlouhodobě – důsledky výše zmíněných, výjimečně stresujících
  událostí mohou mít důsledky na psychiku v dlouhotrvajícím časovém horizontu.

 2. Studentům i pedagogům dotčeným těžkými časy

  Neváhejte nás kontaktovat i v případech, že se na vás důsledky současné situace podepisují
  v podobě stresu, nespavosti, je pro vás těžké udržet dřívější pracovní výkon/dělat důležitá
  rozhodnutí, prožíváte silné nepříjemné emoce, musíte řešit konflikty způsobené válkou, nevíte,
  jak mluvit s dětmi nebo studenty o současné době apod.

  Nejen v současné době je na místě zabránit kumulaci stresu, přerušit řetěz negativních myšlenek
  a dát šanci psychické regeneraci.

  Neostýchejte se nás tedy navštívit nebo nám napsat, rádi vás vyslechneme, poskytneme pomoc podle
  potřeby a případně nasměrujeme na další odbornou podporu.

Asistenci při podávání žádostí o finanční podporu v podobě Stipendia v akutní tíživé situaci
studenta na rektorátu Univerzity Karlovy:

Rektorát Univerzity Karlovy v současné době umožňuje podat žádost o stipendium v akutní tíživé
situaci studující/ho v souvislostí s krizí na Ukrajině. Pokud máte zájem o stipendium zažádat,
doporučujeme kontaktovat fakultní koordinátorku poradenských služeb a dohodnout si osobní
schůzku, při které se dozvíte, jak postupovat.

Zájemce o stipendium evidujeme a v procesu vyřizování žádosti s vámi dále spolupracujeme.

Kromě podpory z rektorátu jsme schopni v odůvodněných případech zajistit i podporu z MFF UK
formou stipendia v případech zvláštního zřetele hodných.