Pomoc postiženým válkou na Ukrajině

Psychologické a poradenské služby fakultní koordinátorky poradenských služeb MFF UK se v současné době týkají také všech, které nějak zasáhla válka na Ukrajině. MFF UK poskytuje aktuálně podporu v následující podobě:

Psychologickou a poradenskou podporu v důsledku války na Ukrajině:

  1. Studentům zasaženým přímo válečnými událostmi

    Jsme připraveni vám poskytnout péči v případě prožívání častých reakcí na současnou situaci: šok, traumata, strach o příbuzné, o budoucnost, pocity bezmoci, úzkosti, vzteku i viny. S psychologickou péčí počítáme dlouhodobě – důsledky výše zmíněných, výjimečně stresujících událostí mohou mít důsledky na psychiku v dlouhotrvajícím časovém horizontu.

  2. Studentům i pedagogům dotčeným těžkými časy

    Neváhejte nás kontaktovat i v případech, že se na vás důsledky současné situace podepisují v podobě stresu, nespavosti, je pro vás těžké udržet dřívější pracovní výkon/dělat důležitá rozhodnutí, prožíváte silné nepříjemné emoce, musíte řešit konflikty způsobené válkou, nevíte, jak mluvit s dětmi nebo studenty o současné době apod.

    Nejen v současné době je na místě zabránit kumulaci stresu, přerušit řetěz negativních myšlenek a dát šanci psychické regeneraci. Neostýchejte se nás tedy navštívit nebo nám napsat, rádi vás vyslechneme, poskytneme pomoc podle potřeby a případně nasměrujeme na další odbornou podporu.

Asistenci při podávání žádostí o finanční podporu v podobě Stipendia v akutní tíživé situaci studenta na rektorátu Univerzity Karlovy:

Rektorát Univerzity Karlovy v současné době umožňuje podat žádost o stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho v souvislostí s krizí na Ukrajině. Pokud máte zájem o stipendium zažádat, doporučujeme kontaktovat fakultní koordinátorku poradenských služeb a dohodnout si osobní schůzku, při které se dozvíte, jak postupovat. Zájemce o stipendium evidujeme a v procesu vyřizování žádosti s vámi dále spolupracujeme.

Kromě podpory z rektorátu jsme schopni v odůvodněných případech obtížné finanční situace zajistit i podporu z MFF UK formou stipendia v případech zvláštního zřetele hodných.

Potřebujete-li psychologickou nebo finanční podporu, obraťte se na koordinátorku poradenských služeb.