Postup při jmenovacím řízení

 1. uchazeč doručí na OVZS všechny požadované dokumenty v předepsané podobě* nejprve elektronicky k předběžné kontrole a finální podobu dokumentů po odsouhlasení OVZS v listinné podobě (osobně resp. doporučeným dopisem).
 2. poté uchazeč obdrží e-mailem informace potřebné pro přístup do aplikace CHRES; v případě, že je zaměstnancem UK, použije své přístupové údaje z Centrální autentizační služby UK (CAS), v opačném případě obdrží přístupové údaje e-mailem; s využitím těchto údajů uloží požadované dokumenty do systému CHRES a zaručí se za to, že konečná elektronická a tištěná verze jsou identické**; od tohoto okamžiku již nebude mít přístup do aplikace pro změny vložených údajů.
 3. komise pro dané řízení je odhlasována na zasedání Vědecké rady MFF UK.
 4. uchazeč má povinnost uhradit poplatek za jmenovací řízení do 30 dnů od odhlasování komise pro dané řízení na zasedání Vědecké rady MFF UK – viz Směrnice děkana č. 1/2017.
 5. členové komise mají od doby ustanovení právo nahlížet do materiálů pro toto jmenovací řízení v aplikaci CHRES až do ukončení řízení.
 6. komise do čtyř měsíců vytvoří a odhlasuje Stanovisko komise. Elektronickou verzi stanoviska komise vkládá předseda komise do formuláře v aplikaci CHRES, tištěnou verzi stanoviska zasílá předseda komise na OVZS, a to 2krát s podpisy všech zúčastněných členů komise, v případě elektronického hlasování všech hlasujících členů komise. OVZS ji naskenuje a vloží do aplikace CHRES.
 7. v okamžiku oznámení o konání vědecké rady, na které bude jmenovací řízení projednáváno, získají všichni členové rady přístup ke čtení všech podkladů pro jmenovací řízení.
 8. uchazeč přednese přednášku na zasedání Vědecké rady MFF UK, o které bude informován s dostatečným předstihem. Dle doporučení VR MFF UK ze dne 3. 11. 2021 by měl být uchazeč připraven přednést přednášku v anglickém jazyce i vzhledem k časté přítomnosti zahraničních členů komisí, oponentů a hostů na zasedání VR MFF UK. Přednáška trvá 30 minut, během ní budou kolovat jeho materiály včetně Stanoviska komise a nejvýznamnějších vědeckých, odborných prací, učebnic, učebních textů apod., které uchazeč dodal na začátku řízení. Více informací zde.
 9. při kladném výsledku se veškeré materiály uchazeče odešlou na RUK UK k dalšímu řízení. Materiály se na RUK UK odesílají až po schválení Zápisu ze zasedání Vědecké rady MFF UK, které se schvaluje na dalším zasedání Vědecké rady MFF UK.
 10. uchazeč přednese přednášku na zasedání Vědecké rady UK, o které bude informován s dostatečným předstihem.
 11. profesora jmenuje Prezident ČR či Ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

*http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/legislativahttps://cuni.cz/UK-146.html#23

**https://cuni.cz/UK-146.html#23

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.