Nadační fond Bernarda Bolzana

Nadační fond Bernarda Bolzana (dále jen nadační fond) vznikl v souladu s 35 odst. 1 zákona č.227/1997 o nadacích a nadačních fondech z Bolzanovy nadace, zřízené Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, dne 27. 1. 1999 byl zapsán do Nadačního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu N, vložka 89. Ke dni vzniku zápisu do nadačního rejstříku přešel na nadační fond veškerý majetek, pohledávky a závazky Bolzanovy nadace.

Základní informace

Název nadačního fondu:
Nadační fond Bernarda Bolzana

Sídlo nadačního fondu:
Praha 2, Ke Karlovu 3

IČO: 48132004
DIČ: CZ-48132004
Administrátorka nadačního fondu: Jana Ježilová
Bankovní spojení: 38736021/0100