Bernard Bolzano Endowment Fund

Basic information

The official name:
Nadační fond Bernarda Bolzana

Adress:
Praha 2, Ke Karlovu 3

IČO: 48132004
DIČ: CZ-48132004
Administration: Jana Ježilová
Bank account: 38736021/0100

E-mail: nfbb@karlin.mff.cuni.cz