Ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2022


Správní rada NFBB na své schůzi dne 13. 12. 2022 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2022 takto:


Sekce Fyzika

Mgr. Jan Premus, katedra geofyziky, za práci
Bridging time scales of faulting: From coseismic to post seismic slip of the Mw 6.0 2014 South Napa, California earthquake


Sekce Informatika

Soutěž nebyla obeslána


Sekce Matematika

Giacomo Cherubini, katedra algebry, za soubor 5 prací pod společným názvem
Prime Geodesic Theorem


Ceny byly vyhlášeny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 1. března 2023.


doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB