Ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2020


Správní rada NFBB na své schůzi dne 17. 12. 2020 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2020 takto:


V oboru Informatika:

RNDr. Martin Balko, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky)

za soubor 3 prací

Ramsey numbers of vertex-ordered and edge-ordered hypergraphs.


V oboru Matematika:

Dr. Antoine Mottet (Katedra algebry)

za práci

Omega-categorical structures avoiding height 1 identities.


V oboru Fyzika nebyla soutěž obsazena.


Ceny byly vyhlášeny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 3. března 2021.


doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB