Ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2021


Správní rada NFBB na své schůzi dne 21. 12. 2021 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2021 takto:


Sekce Fyzika

RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D., KCHFO, za soubor 5 prací se spoluautory pod společným názvem
New insights in fundamental spintronic effects using terahertz spectroscopy


Sekce Informatika

Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D., Informatický ústav UK, za soubor 3 prací se spoluautory pod společným názvem
Kryptografická složitost totálních vyhledávacích problémů


Sekce Matematika

Pavlo Yatsyna, Ph.D., KA, za 2 práce s názvem
Representation of algebraic integers by quadratic forms


Ceny byly vyhlášeny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 2. března 2022.


doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB