doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.

Pracoviště
Katedra didaktiky matematiky
Telefon
95155 3224
Fax
222 323 386
E-mail
Oldrich.Odvarko@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~odvarko
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 456 (5043), 4. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8