doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

Pracoviště
Katedra didaktiky matematiky
Oddělení propagace a mediální komunikace
Telefon
95155 3251
Fax
222 323 386
E-mail
Jindrich.Becvar@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~becvar/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 390 (4041), 3. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8