doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.

Pracoviště
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Telefon
95155 4123
E-mail
mrazova@mbox.ms.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://ktiml.mff.cuni.cz/~mrazova/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 304, 3. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1