RNDr. Jiří Švancara, Ph.D.

Pracoviště
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Telefon
95155 4313
E-mail
Jiri.Svancara@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://svancara.net
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 206, 2. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1