Katedra fyziky kondenzovaných látek

Oddělení teoretické fyziky

Práce tohoto oddělení je zaměřena zejména na výzkum v oblasti kvantové teorie kondenzovaného stavu. Studovány jsou jednak elektronové stavy v krystalických i neuspořádaních systémech a magnetické vlastnosti látek, zejména však elektronová struktura a elektronové procesy u povrchů a magnetických multivrstev. Tato studia jsou prováděna metodami ab initio za použití vlastního i přejatého softwarového vybavení na clusterech pracovních stanic v Praze a Vídni. V oblasti kvantového transportu je rozvíjena metoda nerovnovážních Greenovích funkcí v použití na silně nerovnovážné přechodové jevy vyvolané ultrakrátkými laserovými pulsy a jiné nelineární procesy. V oddělení byly také studovány dynamické procesy makroskopické fyziky, zejména suché tření a akustické šíření v granulárních materiálech. Charakteristická je spolupráce jednak s pracovišti AV ČR v Praze a Brně, jednak mezinárodní spolupráce, např. s Centrem Výpočetní Fyziky ve Vídni.

Kontakt

Personální obsazení