doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1392
E-mail
tomas.novotny@matfyz.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 061, přízemí, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Odborná kariéra:

 • od 2022 vedoucí Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK
 • od 2020 docent na KFKL MFF UK
 • 2001 – 2020 vědecký pracovník na KFKL MFF UK
 • 2010 – 2011 hostující profesor na Université Joseph Fourier a Institute Néel, CNRS, Grenoble, Francie
 • 2004 – 2006 postdoktorand ve skupině prof. Karstena Flensberga na Niels Bohr Institute v Kodani, Dánsko
 • 2002 – 2004 postdoktorand ve skupině prof. Antti-Pekka Jauha na Dánské technické univerzitě v Lyngby, Dánsko
 • 1996 – 2000 doktorand ve skupině prof. Bedřicha Velického na MFF UK
 • 1996 zakončení magisterského studia teoretické fyziky na MFF UK (s vyznamenáním)

Výzkumná aktivita:

 • Nanoskopické hybridní systémy – studium kvantových teček a molekul napojených na supravodivé nebo kovové elektrody, studium kvantových fázových přechodů, Kondova jevu, efektivních modelů atd. pomocí semi-analytických metod mnohočásticové kvantové mechaniky 
 • Elektronický kvantový transport – výpočet nerovnovážných transportních vlastností nanoskopických systémů pomocí metod nerovnovážné kvantové statistické fyziky včetně zobecněných řídících rovnic a nerovnovážných Greenových funkcí
 • Stochastické procesy – studium široké škály klasických i kvantových stochastických procesů od dýchání bublin v DNA až po kvantový elektronický šum a úplnou počítací statistiku v nanoskopickém transportu

Vědecký výstup (k 11. 6. 2024):

 • H-index (Web of Science): 24 
 • 77 publikací v impaktovaných časopisech, z toho 8 ve Phys. Rev. Lett. a po jednom v PNAS, Nano Letters, ACS Nano, J. Phys. Chem. Lett., Quantum a npj 2D Materials and Applications    
 • 2129/1959 citací s/bez autocitací (Web of Science)
 • 30 pozvaných přednášek na mezinárodních konferencích a workshopech včetně General Conference of the Condensed Matter Division, EPS nebo opakovaně na SCES (Strongly Correlated Electron Systems)
 • Hlavní řešitel 5 grantů GA ČR (včetně 3 bilaterálních) a INTER-COST grantu MŠMT; spoluřešitel 2 standardních grantů GA ČR

Aktivity v rámci vědecké komunity:

 • Spolupořadatel 431. WE-Heraeus Seminar “Noise and Full Counting Statistics in Mesoscopic Transport” v Bad Honnef, Německo v květnu 2009 (spolu s prof. Tobiasem Brandesem z TU Berlin)
 • Člen 2 COST akcí, člen management committee v jedné z nich
 • Recenzent grantových žádostí pro irskou, polskou, izraelskou a švýcarskou grantovou agenturu
 • Reprezentant MFF UK v Národní iniciativě pro kvantové technologie (NIKT)