Artur Slobodeniuk, Ph.D.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1391
E-mail
artur.slobodeniuk@matfyz.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 053, přízemí, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

ŽIVOTOPIS

Zaměstnání

2020–present Charles University, Faculty of Mathematics and Physics; Vedoucí vědecký pracovník

2015–2019 Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, CNRS (Grenoble); Postdoktorský vědecký pracovník

2012–2015 Department of Theoretical Physics, University of Geneva; Postdoktorský vědecký pracovník

2011–2012 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National Academy of Sciences of Ukraine; Junior výzkumník

Vzdělání

2008–2012 Ph.D. ve fyzice a matematice (teoretická fyzika); Bogolyubov institute pro teoretickou fyziku, NAV Ukrajiny; Poradce: Prof. Dr. Vadym M. Loktev, Spoluporadce: Dr. Sergii G. Sharapov; Diplomová práce: Grafen a nerelativistický dvourozměrný elektronový plyn v nehomogenním magnetickém pole

2007–2008 Mgr. ve fyzice (s vyznamenáním); Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka; Školitel: Prof. Dr. Petro I. Holod; Diplomova práce: Interakce fermionů s klasickými poli

2003–2007 Bc. ve fyzice; Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka; Školitel: Prof. Dr. Petro I. Holod; Bakalářska práce: Monopol SU(3) v Yang-Mills-Higgsově teorii

Výzkumné zájmy a zkušenosti

Systémy: 2D materiály (monovrstvy a tenké filmy), mezoskopické a silně korelované elektronové systémy, Diracovy materiály, excitonové komplexy, exaktně řešitelné modely;

Jevy: Magneto-fotoluminiscence, interakce exciton-foton a exciton-fonon, transport a relaxační procesy, kolísání a hluk, kolektivní jevy, integrovatelnost;

Metody a techniky: k p-poruchová teorie, aproximace těsné vazby, kinetická rovnice, grupová a metody matematické fyziky, druhá kvantizace, teorie efektivního pole, metody Greenovy funkce, technika bosonizace;

Vybrané publikace

2023

A. O. Slobodeniuk, P. Koutenský, M. Bartoš, F. Trojánek, P. Malý, T. Novotný, M. Kozák. “Ultrafast valley-selective coherent optical manipulation with excitons in WSe2 and MoS2 monolayers” npj 2D Mater. Appl. 7 (2023): 17 [https://doi.org/10.1038/s41699-023-00385-1]

2022

A. O. Slobodeniuk, P. Koutenský, M. Bartoš, F. Trojánek, P. Malý, T. Novotný, M. Kozák. “Semiconductor Bloch equation analysis of optical Stark and Bloch-Siegert shifts in monolayers WSe2 and MoS2” Phys. Rev. B 106 (2022): 235304 [https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.106.235304]

2021

P. Kapuściński, A. Delhomme, D. Vaclavkova, A. Slobodeniuk, M. Grzeszczyk, M. Bartos, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, M. Potemski. “Rydberg series of dark excitons and the conduction band spin-orbit splitting in monolayer WSe2” Comm. Phys. 4 (2021): 186 [https://www.nature.com/articles/s42005-021-00692-3]

2019

M. R. Molas, A. O. Slobodeniuk, K. Nogajewski, M. Bartos, Ł. Bala, A. Babiński, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, M. Potemski. “Energy spectrum of two-dimensional excitons in a non-uniform dielectric medium” Phys. Rev. Lett. 123 (2019): 136801 [https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.136801]

M. R. Molas, A. O. Slobodeniuk, T. Kazimierczuk, K. Nogajewski, M. Bartos, P. Kapuściński, K. Oreszczuk, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, P. Kossacki, D. M. Basko, M. Potemski. “Probing and manipulating valley coherence of dark excitons in monolayer WSe2” Phys. Rev. Lett. 123 (2019): 096803 [https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.096803]

A. O. Slobodeniuk, Ł. Bala, M. Koperski, M. R. Molas, P. Kossacki, K. Nogajewski, M. Bartos, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, M. Potemski. “Fine structure of K-excitons in multilayers of transition metal dichalcogenides” 2D Materials 6 (2019): 025026 [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/ab0776]

2017

M. R. Molas, K. Nogajewski, A. O. Slobodeniuk, J. Binder, M. Bartos, M. Potemski. “Optical response of monolayer, few-layer and bulk tungsten disulfide” Nanoscale 9 (2017): 13128 [https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/nr/c7nr04672c]

M. Koperski, M. R. Molas, A. Arora, K. Nogajewski, A. O. Slobodeniuk, C. Faugeras, M. Potemski. “Optical properties of atomically thin transition metal dichalcogenides: Observations and puzzles” Nanophotonics 6 (2017): 1289 [https://www.degruyter.com/view/j/nanoph.2017.6.issue-6/nanoph-2016-0165/nanoph-2016-0165.xml]

M. R. Molas, C. Faugeras, A. O. Slobodeniuk, K. Nogajewski, M. Bartos, D. M. Basko, M. Potemski. “Brightening of dark excitons in monolayers of semiconducting transition metal dichalcogenides” 2D Materials 4 (2017): 021003 [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/aa5521]