Artur Slobodeniuk, Ph.D.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1397
E-mail
aslobodeniuk@karlov.mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 054, přízemí, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Životopis


Artur O. Slobodeniuk

Postdoktorský vědecký pracovník

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

Ke Karlovu 5

121 16 Praha 2

Česká republika

Email: aslobodeniuk@karlov.mff.cuni.cz

Jazyky: ukrajinština, angličtina.


Zaměstnanost

2020–present Charles University, Faculty of Mathematics and Physics; Postdoktorský vědecký pracovník

2015–2019 Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, CNRS (Grenoble); Postdoktorský vědecký pracovník

2012–2015 Department of Theoretical Physics, University of Geneva; Postdoktorský vědecký pracovník

2011–2012 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National Academy of Sciences of Ukraine; Junior výzkumník

2008–2012 Ph.D. student


Education

2008–2012 Ph.D. ve fyzice a matematice (teoretická fyzika); Bogolyubov institute pro teoretickou fyziku, NAV Ukrajiny; Poradce: Prof. Dr. Vadym M. Loktev, Spoluporadce: Dr. Sergii G. Sharapov; Diplomová práce: Grafen a nerelativistický dvourozměrný elektronový plyn v nehomogenním magnetickém pole

2007–2008 Mgr. ve fyzice (s vyznamenáním); Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka; Školitel: Prof. Dr. Petro I. Holod; Diplomova práce: Interakce fermionů s klasickými poli

2003–2007 Bc. ve fyzice; Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka; Školitel: Prof. Dr. Petro I. Holod; Bakalářska práce: Monopol SU(3) v Yang-Mills-Higgsově teorii


Zkoumejte zájmy a zkušenosti

2D materiály (monovrstvy a tenké filmy), mezoskopické a silně korelované elektronové systémy, Diracovy materiály, excitonové komplexy, exaktně řešitelné modely;

Magneto-fotoluminiscence, interakce exciton-foton a exciton-fonon, transport a relaxační procesy, kolísání a hluk, kolektivní jevy, integrovatelnost;

kp-poruchová teorie, aproximace těsné vazby, kinetická rovnice, grupová a metody matematické fyziky, druhá kvantizace, teorie efektivního pole, metody Greenovy funkce, technika bosonizace;


Uznání a vyznamenání

Cena prezidenta Ukrajiny pro mladé vědce za rok 2014: za sérii prací „Funkce elektronických vlastností nízkoenergetických systémů v externích polích“


Pedagogické, organizační a další povinnosti

2014–současný Rozhodčí v Phys. Rev. A, Phys. Rev. B, Phys. Rev. Lett. and Phys. Rev. X

2013–2015 “Laboratoire IV théorique” kurz, University of Geneva

2009–2014 Organizátor konference mladých vědců “Problems of Theoretical Physics”, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics

2013–2014 Kurz mezoskopické fyziky, University of Geneva

2005–2012 Přednášející kalkul, kvantová mechanika, metody kvantové teorie pole v kondenzované hmotě, Vědecké a vzdělávací centrum Bogolyubova institutu pro teoretickou fyziku


Účast na jednáních

Konference a workshopy

2022

“Semiconductors, nanostructures, 2D systems and Dirac matter”, Grenoble, France [talk];

2020

XI Conference of Young Scientists "Problems of Theoretical Physics", Kyiv, Ukraine (2020)[talk];

2018

Optical and electronic properties of 2D materials 2018, Warsaw, Poland [talk]; 23rd International Conference on High Magnetic Fields in Semiconductor Physics, Toulouse, France [talk]; Physics of two-dimensional semiconductor structures in high magnetic fields, PS-96 Concluding Workshop, Warsaw, Poland [talk];

2017

Optical properties of 2D materials, Warsaw, Poland [talk]; International Symposium on Hybrid Quantum Systems, Miyagi-Zao, Japan [talk]; Graphene 2017, Barcelona, Spain [poster]; New Frontiers in 2D materials: Approaches and Applications, Villard-de-Lans, France [poster];

2016

International School and Conference on Nanoscience and Quantum Transport, Kyiv, Ukraine [poster]

2015

Workshop on Interacting Fermions: Precision Theory and Experiment, Trieste, Italy [poster]; March Meeting 2015, San Antonio, Texas, USA [talk]; Non-equilibrium Dynamics of Low-dimensional electronic Systems, Leipzig, Germany [poster];

2014

Young scientists conference “Problems of Theoretical Physics”, Kyiv, Ukraine [talk]; “Perspectives in quantum thermoelectricity: time-dependent systems, correlations and measurements” workshop, Marseille, France Conference on Field Theory Methods in Low-Dimensional Strongly Correlated Quantum Systems, Trieste, Italy [poster];

2013

Young scientists conference “Problems of Theoretical Physics”, Kyiv, Ukraine [talk]; Frontiers in Quantum Engineered Devices, Obergurgl, Austria [poster]; Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics, Prague, Czech Republic [talk]; Symposium on Quantum Hall Effects and Related Topics, Stuttgart, Germany [poster]; Workshop on Interferometry and Interactions in Non-equilibrium Meso- and Nano- Systems, Trieste, Italy [poster]; March Meeting 2013, Baltimore, Maryland, USA [talk];

2011

2nd International Conference for Young Scientists “Low Temperature Physics-2011”, Kharkiv, Ukraine [talk];

2010

Young scientists’ conference “Problems of Theoretical Physics”, Kyiv, Ukraine [talk];

Školy a semináře

2018 EMFL Summer school: Science in High Magnetic Fields, Arles, France [poster]; 2010–2014 School-seminar of statistical and condensed matter physics, Lviv, Ukraine [talk]; 2010 Summer School at Les Houches “Quantum Theory from Small to Large Scales”, Les Houches, France; 2008 Summer school “Predicted and totally unexpected in the energy frontier opened by LHC”, Erice, Italy [poster];


Seznam publikací

2022

A. O. Slobodeniuk, P. Koutenský, M. Bartoš, F. Trojánek, P. Malý, T. Novotný, M. Kozák. “Semiconductor Bloch equation analysis of optical Stark and Bloch-Siegert shifts in monolayers WSe2 and MoS2” arXiv:2204.00836

A. O. Slobodeniuk, P. Koutenský, M. Bartoš, F. Trojánek, P. Malý, T. Novotný, M. Kozák. “Giant valley-selective Stark and Bloch-Siegert shifts of exciton resonances in WSe2 and MoS2 monolayers” arXiv:2204.00842

P. Kapuściński, J. Dzian, A. O. Slobodeniuk, C. Rodríguez-Fernández, J. Jadczak, L. Bryja, C. Faugeras, D. M. Basko, M. Potemski. “Exchange-split multiple Rydberg series of excitons in anisotropic quasi two-dimensional ReS2” 2D Mater. 9 (2022): 045005

A. Slobodeniuk, T. Novotný, R. Filip. “Extraction of autonomous quantum coherences”, Quantum 6 (2022): 689

M. Grzeszczyk, J. Szpakowski, A. O. Slobodeniuk, T. Kazimierczuk, M. Bhatnagar, T. Taniguchi, K. Watanabe, P. Kossacki, M. Potemski, A. Babiński, M. R. Molas. “The optical response of artificially twisted MoS2 bilayers” Sci. Rep. 11 (2021): 17037

P. Kapuściński, A. Delhomme, D. Vaclavkova, A. Slobodeniuk, M. Grzeszczyk, M. Bartos, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, M. Potemski. “Rydberg series of dark excitons and the conduction band spin-orbit splitting in monolayer WSe2” Comm. Phys. 4 (2021): 186

O. Gamayun, A. Slobodeniuk, J.-S. Caux, O. Lychkovskiy. “Nonequilibrium phase transition in transport through a driven quantum point contact” Phys. Rev. B 103 (2021): L041405

2020

M. Zinkiewicz, A. O. Slobodeniuk, T. Kazimierczuk, P. Kapuściński, K. Oreszczuk, M. Grzeszczyk, M. Bartos, K. Nogajewski, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, P. Kossacki, M. Potemski, A. Babiński, M. R. Molas. “Neutral and charged dark excitons in monolayer WS2” Nanoscale 12 (2020): 18153-18159

P. Kapuściński, D. Vaclavkova, M. Grzeszczyk, A. O. Slobodeniuk, K. Nogajewski, M. Bartos, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, A. Babiński, M. Potemski, M. R. Molas. “Valley polarization of singlet and triplet trions in WS2 monolayer in magnetic fields” Phys. Chem. Chem. Phys. 22 (2020): 19155-19161

I. Mohelský, A. Dubroka, J. Wyzula, A. Slobodeniuk, G. Martinez, Y. Krupko, B. A. Piot, O. Caha, J. Humlíček, G. Bauer, G. Springholz, and M. Orlita. “Landau level spectroscopy of Bi2Te3” Phys. Rev. B 102 (2020): 085201

A. Delhomme, D. Vaclavkova, A. Slobodeniuk, M. Orlita, M. Potemski, D. M. Basko, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. Mauro, C. Barreteau, E. Giannini, A. F. Morpurgo, N. Ubrig, C. Faugeras. “Flipping exciton angular momentum with chiral phonons in MoSe2/WSe2 heterobilayers” 2D Mater. 7 (2020): 041002

2019

M. R. Molas, A. O. Slobodeniuk, K. Nogajewski, M. Bartos, Ł. Bala, A. Babiński, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, M. Potemski. “Energy spectrum of two-dimensional excitons in a non-uniform dielectric medium” Phys. Rev. Lett. 123 (2019): 136801

M. R. Molas, A. O. Slobodeniuk, T. Kazimierczuk, K. Nogajewski, M. Bartos, P. Kapuściński, K. Oreszczuk, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, P. Kossacki, D. M. Basko, M. Potemski. “Probing and manipulating valley coherence of dark excitons in monolayer WSe2” Phys. Rev. Lett. 123 (2019): 096803

A. O. Slobodeniuk, Ł. Bala, M. Koperski, M. R. Molas, P. Kossacki, K. Nogajewski, M. Bartos, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, M. Potemski. “Fine structure of K-excitons in multilayers of transition metal dichalcogenides” 2D Materials 6 (2019): 025026

A. O. Slobodeniuk, D. M. Basko. “Corrigendum: Spin-flip processes and radiative decay of dark intravalley excitons in transition metal dichalcogenide monolayers (2016 2D Mater. 3: 035009)” 2D Materials 6 (2019): 029501

A. Arora, M. Koperski, A. Slobodeniuk, K. Nogajewski, R. Schmidt, R. Schneider, M. R. Molas, S. M. de Vasconcellos, R. Bratschitsch, M. Potemski. “Zeeman spectroscopy of excitons and hybridization of electronic states in few-layer WSe2, MoSe2 and MoTe2” 2D Materials 6 (2019): 015010

2018

D. Vaclavkova, J. Wyzula, K. Nogajewski, M. Bartos, A. O. Slobodeniuk, C. Faugeras, M. Potemski, M. R. Molas. “Singlet and triplet trions in WS2 monolayer encapsulated in hexagonal boron nitride” Nanotechnology 29 (2018): 325705

2017

M. R. Molas, K. Nogajewski, A. O. Slobodeniuk, J. Binder, M. Bartos, M. Potemski. “Optical response of monolayer, few-layer and bulk tungsten disulfide” Nanoscale 9 (2017): 13128

M. Hakl, L. Ohnoutek, M. Veis, Č. Drašar, A. Materna, G. Strzelecka, A. Hruban, A. Slobodeniuk, B. A. Piot, G. Martinez, M. Potemski, M. Orlita. “The saturation of interband Faraday rotation in Bi2Se3” Europhysics Letters 117 (2017): 47006

M. Koperski, M. R. Molas, A. Arora, K. Nogajewski, A. O. Slobodeniuk, C. Faugeras, M. Potemski. “Optical properties of atomically thin transition metal dichalcogenides: Observations and puzzles” Nanophotonics 6 (2017): 1289

M. R. Molas, C. Faugeras, A. O. Slobodeniuk, K. Nogajewski, M. Bartos, D. M. Basko, M. Potemski. “Brightening of dark excitons in monolayers of semiconducting transition metal dichalcogenides” 2D Materials 4 (2017): 021003

2016

A. O. Slobodeniuk, D. M. Basko. “Exciton-phonon relaxation bottleneck and exciton radiative decay in two-dimensional materials” Phys. Rev. B 94 (2016): 205423

A. O. Slobodeniuk, D. M. Basko. “Spin-flip processes and radiative decay of dark intravalley excitons in transition metal dichalcogenide monolayers” 2D Materials 3 (2016): 035009

A. O. Slobodeniuk, E. G. Idrisov, E. V. Sukhorukov. “Relaxation of an electron wave packet at the quantum Hall edge at filling factor \nu = 2” Phys. Rev. B 93 (2016): 035421

2013

A. O. Slobodeniuk, I. P. Levkivskyi, E. V. Sukhorukov. “Equilibration of quantum Hall edge states by an Ohmic contact” Phys. Rev. B 88 (2013): 165307

2011

A. O. Slobodeniuk, S. G. Sharapov, V. M. Loktev. “Electronic density of states for two-dimensional system in uniform magnetic and Aharonov-Bohm fields” Low Temp. Phys. 37 (2011): 940

A. O. Slobodeniuk, S. G. Sharapov, V. M. Loktev. “Density of states of relativistic and nonrelativistic two-dimensional electron gases in a uniform magnetic and Aharonov-Bohm fields” Phys. Rev. B 84 (2011): 125306

A. O. Slobodeniuk. “Solutions of the Dirac equation in an inhomogeneous magnetic field” DAN of Ukraine 5 (2011): 82, (in Ukrainian)

A. O. Slobodeniuk. “Electron Green’s function of graphene in the Aharonov-Bohm potential” Ukrainian Journal of Physics 56 (2011): 74, (in Ukrainian)

2010

A. O. Slobodeniuk, S. G. Sharapov, V. M. Loktev. “Aharonov-Bohm effect in relativistic and nonrelativistic two-dimensional electron gases: A comparative study” Phys. Rev. B 82 (2010): 075316