Ing. Dominik Legut, Ph.D.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
E-mail
dominik.legut@vsb.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce

V současné době se věnuje zejména oblasti magnetismu a mřížkových vibrací (fononů), fonon-fonon (PRB 2012, 2020), fonon-elektron a spin-fonon interakcí, magnetismu (Nature Phys. 2020), spin-orbit interakci a magneto-krystalové anisotropii (PRB 2019), f-elektronových materiálů (JNM 2012, 2021, 2022, PRB 2016, 2020), designu ultratvrdých 3D a 2D pevných látek (Phys. Rep.2019, Chem. Rev. 2019, PRL 2012, PRB 2010), Li-bateriím a příbuzným tématům (PNAS 2019, Ene. Stor. 2019, Adv. Ene. 2017, J. Mat. Chem A 2018), a v neposlední řadě rovněž magnetostrikcí a magnetoelasticitě (CMS 2023, SCC 2022, PRB 2022, CPC 2021, CPC 2020), atd.