Složení volební komise AS MFF

pro volby do ZKAS na funkční období 2002 - 2005 schválené na zasedání AS dne 13. 2. 2002
Předseda komise:
Doc. RNDr. Jiří Bok, CSc. (FÚUK) bok@karlov.mff.cuni.cz tel. 1338
Členové komise:
KARLOV
RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF, KEVF) hanzal@mbox.troja.mff.cuni.cz tel. 2318
RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (KCHFO) kapsa@karlov.mff.cuni.cz tel. 1241
Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. (KDF) kolarova@plk.mff.cuni.cz tel. 1200
KARLÍN
RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D. (KMA) kalenda@karlin.mff.cuni.cz tel. 3252
RNDr. Petr Lachout, CSc. (KPMS) lachout@karlin.mff.cuni.cz tel. 3289
Mgr. Miroslav Zelený, Dr. (KMA) zeleny@karlin.mff.cuni.cz tel. 3252
Jan Foniok (SKAS) jfon7134@artax.karlin.mff.cuni.cz tel. (kolej) (02) 855 10 40 ext. 884
MALOSTRANSKÉ NÁM.
Prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML) stepanek@ksi.mff.cuni.cz tel. 4243
RNDr. Antonín Říha, CSc. (KSI) riha@ksi.ms.mff.cuni.cz tel. 4268
TROJA
Doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc. (KMF) fahnrich@kmf.troja.mff.cuni.cz tel. 2355, 2370, 1311
fahnrich@mbox.troja.mff.cuni.cz
Doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc. (KEVF) hrachova@mbox.troja.mff.cuni.cz tel. 2306, 2733
Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc. (ÚČJF) otcenas@ipnp.troja.mff.cuni.cz tel. 2473
PhDr. Pavlína Šubrtová (KJP) subrtova@mbox.troja.mff.cuni.cz tel. 2654

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.