Volby do zaměstnanecké komory AS MFF pro funkční období 2002 - 2005

Seznam kandidátů

Výsledky voleb

(protokol volební komise, ve formátu .pdf)

Předsednictvo AS MFF vyhlásilo volby do nové zaměstnanecké komory AS MFF pro další tříleté funkční období do roku 2005 na

úterý 26. března 2002 a středu 27. března 2002

a stanovilo, že návrhy kandidátů do ZKAS je možné podávat

nejpozději do pátku 15. března 2002.

Předsedou volební komise byl jmenován

doc. RNDr. Jiří Bok, CSc. - FÚUK, tel. 1338, E-mail: bok@karlov.mff.cuni.cz

Návrhy kandidátů do ZKAS vyhotovené v písemné nebo elektronické formě je třeba zaslat nejpozději do výše uvedeného termínu k rukám předsedy volební komise. Návrh kandidáta, který musí být členem zaměstnanecké části akademické obce fakulty, může podat každý člen nebo skupina členů akademické obce. Návrh musí obsahovat jméno a pracoviště navrhovaného kandidáta, jméno navrhovatele (jména navrhovatelů) a prohlášení, že navrhovaný se svou kandidaturou souhlasí.

Podrobnější informace o organizaci voleb uveřejní volební komise. Příprava a průběh voleb se bude řídit ustanoveními Volebního a jednacího řádu AS MFF.

Předsednictvo AS se obrací ke všem členům akademické obce MFF s výzvou, aby věnováním pozornosti výběru kandidátů i aktivní účastí ve volbách (podmínkou platnosti voleb je 30 % účast oprávněných voličů) přispěli k úspěšnému zvolení nové zaměstnanecké komory AS.

16. ledna 2002


RNDr. Oldřich Bílek
předseda AS MFF


Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.